Welcome
Guest User
 

  _[ArAm]=[JuG-GrU]_'s Blog

  การสร้างและการจัดการ Blog
  August 24, 2010 Comment(0)
    อบรมการเขีียน Blog  วันอังคารที่  24  สิงหาคม  2553  เวลา  13.30 - 16.30 น.  ณ.  ห้องอบรมชั้น  1  อาคารเรียนรวม 2 มีจำนวนผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น  10  คน   
  ทำความรู้จักเรื่องเมฆ
  April 20, 2010 Comment(0)
  เมฆแบ่งได้เป็น 10 ชนิด ตามรูปร่างลักษณะและระดับความสูงเหนือพื้นดินของฐานเมฆ ซึ่งแบ่งได้เป็น 3 กลุ่มใหญ่ ได้แก่ เมฆชั้นต่ำ, เมฆชั้นกลาง และเมฆชั้นสูงเมฆชั้นต่ำ ... (Read More..)
  คนเก่งและคนดี ณ ที่แห่งนี้ บางมด
  April 19, 2010 Comment(1)
  คนเก่งและคนดีที่อยู่ ณ ที่แห่งนี้ (บางมด)  นั้นมีมากมายหลายหลายคน  เพราะในใจเชื่อว่าทุก ๆ คนที่อยู่ ณ ที่นี่ ต้องอยู่ด้วยใจที่รักองค์กร จึงทำแต่สิ่งที่ดี ... (Read More..)
  การแสวงหาความรู้
  December 23, 2009 Comment(0)
  การแสวงหา" ความรู้หากคุณไม่แสวงหาที่จะรู้ ความรู้ย่อมไม่เกิดขึ้น พบว่าหลายต่อหลายคนมักจะยุ่งกับการทำงานประจำวัน จนละเลยที่จะหาความรู้เพิ่มเติม เหตุเพราะไม่มีเวลา ... (Read More..)