Welcome
Guest User
 

  April 2010

  ทำความรู้จักเรื่องเมฆ
  April 20, 2010 Comment(0)
  เมฆแบ่งได้เป็น 10 ชนิด ตามรูปร่างลักษณะและระดับความสูงเหนือพื้นดินของฐานเมฆ ซึ่งแบ่งได้เป็น 3 กลุ่มใหญ่ ได้แก่ เมฆชั้นต่ำ, เมฆชั้นกลาง และเมฆชั้นสูงเมฆชั้นต่ำ ... (Read More..)
  คนเก่งและคนดี ณ ที่แห่งนี้ บางมด
  April 19, 2010 Comment(1)
  คนเก่งและคนดีที่อยู่ ณ ที่แห่งนี้ (บางมด)  นั้นมีมากมายหลายหลายคน  เพราะในใจเชื่อว่าทุก ๆ คนที่อยู่ ณ ที่นี่ ต้องอยู่ด้วยใจที่รักองค์กร จึงทำแต่สิ่งที่ดี ... (Read More..)