Welcome
Guest User
 

  aram.jai's Friends' blogs

  การบรรจุนักเรียนทุนรัฐบาลที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ(ประเทศอังกฤษ , ออสเตรเลีย)
  July 07, 2010 Comment(1)
  การบรรจุนักเรียนทุนรัฐบาลที่สำเร็จการศึกษาจากประเทศอังกฤษ 1.เอกสารหลักฐานการสำเร็จการศึกษาเพื่อใช้ในการบรรจุเข้าปฎิบัติงานตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.พ. คือ ... (Read More..)
  หนังสือดีที่น่าอ่าน "ฉันจึงมาหาความหมาย"
  May 12, 2010 Comment(0)
          หนังสือ "ฉันจึงมาหาความหมาย" เป็นหนังสือรวมผลงานของอาจารย์วิทยากร  เชียงกูล ภายในเล่มประกอบด้วยบทกวี เรียงความและเรื่องสั้น ... (Read More..)