Welcome
Guest User
 

  คนเก่งและคนดี ณ ที่แห่งนี้ บางมด

  image

  คนเก่งและคนดีที่อยู่ ณ ที่แห่งนี้ (บางมด)  นั้นมีมากมายหลายหลายคน  เพราะในใจเชื่อว่าทุก ๆ คนที่อยู่ ณ ที่นี่ ต้องอยู่ด้วยใจที่รักองค์กร จึงทำแต่สิ่งที่ดี และพยายามสร้างตัวเองเพื่อให้เป็นคนเก่ง   สำหรับชื่อนี้ที่เสนอนั้น  ยกย่องมาจากความรู้สึกและสิ่งที่เห็นมาเป็นระยะเวลานาน  บุคคลนั้นคือ  อาจารย์ละเอียด เพ็งโสภา นักวิทยาศาสตร์   ผู้เป็นคนเก่งในการทำงานจนได้รับการยอมรับให้เป็น  "นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ"  เป็นคนดีโดยการ  "มุ่งมั่น มุมานะในการทำงานเพื่อองค์กรอย่างเต็มที่  ผู้มีใจรักองค์กรเป็นอย่างที่สุดยิ่ง"  เนื่องจากการพูดคุย รู้จักกันมาเป็นระยะเวลาพอสมควร จึงสามารถที่นำชื่อนี้มาเอ่ยถึงได้ถึงความเป็นคนเก่งและคนดี   ขอกล่าวยกย่องด้วยใจรักและเคารพ

  เห็นด้วยอย่างแรงคะ น้องอร่าม

  แต่ว่าพี่นึกอยู่นานมากกกว่ารูปนี้เป็นท่านใดในบางมด

  เพิ่งมาเฉลยตอนเข้ามาอ่านความนี่แหละค๊า ^ ^

  Lin-Hip(Po) 3734 days ago