Welcome
Guest User
 

  May 2010

  หากความปรองดองนั้นมีอยู่จริง ขอให้คนเป็นกลางใจต้องนิ่ง
  May 23, 2010 Comment(0)
  จากที่เห็นแล้วว่าความปรองดองไม่น่าจะมีอยู่จริง ตราบใดที่ยังโจมตีกันไปมา สร้างเพลิงไฟใจจิตใจคน มักมีอคติ ความชิงชังของทุกฝ่าย และกำลังจะสร้างแนวร่วมให้มากขึ้นๆ ไม่มีน้ำใดมาดับได้เลย ... (Read More..)
  แนะนำหนังสืออย่างเดียวกับเว็บไซต์ไม่มีอะไรน่าสนใจ
  May 14, 2010 Comment(0)
  บอกได้ว่าช่วงนี้ ไม่อยากจะแนะนำเว็บไซต์อะไร เพราะ ศอฉ.ปิดเว็บไปเยอะ เริ่มด้วยขอไว้อาลัยกับเว็บไซต์ที่ไม่เกี่ยวกันเลย แต่โดนปิด แต่โดนหางเลขไปด้วย และแรกเริ่มมาเรื่อยๆ ... (Read More..)