Welcome
Guest User
 

    June 2011

    ขอเชิญเข้าร่วมฟังเรื่อง "การเขียนบทความให้ได้ลงตีพิมพ์"
    June 16, 2011 Comment(0)
    ด้วยที่ประชุม 3 ฟอรั่มขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษเรื่อง "การเขียนบทความให้ได้ลงตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี"  วิทยากรโดย คุณฉัตรชัย เครือเสนา ... (Read More..)