Welcome
Guest User
 

  การอบรม KM ของคุณบี

  วันนี้ 18 กุมภาัพันธ์ 2553 มีการอบรม KM รายละเีอียดดังนี้

  1. การสร้าง Blog

  รูปที่ 1

  image

  2. การเปลี่ยนนามปากกา

  เตรียมพร้อมเชียวนะ มีรูปสวยมาด้วยคนเรา

  หนิง วิทยาศาสตร์ 3699 days ago