Welcome
Guest User
 

  GMI ?????......เป็นคำย่อของอะไร อยู่ที่ไหน และทำอะไร

  วันก่อน GMI หรือ บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม ได้เชิญทีมจัดการความรู้ของ มจธ. ประกอบด้วย อาจารย์ก้องกาญจน์ (โจ) และน้องอรนุช (เปิ้ล) จาก สทบ. ซึ่งเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงสำคัญของมหาวิทยาลัยในเรื่องการจัดการความรู้ จนตกผลึกเป็น Webboard การจัดการความรู้ และเกิดกระบวนการเรียนรู้ในหมู่ประชาคม ทั้ง 2 คนได้มาเยี่ยมเยืยนตามคำเชิญที่ GMI เพื่อให้คำแนะนำในเรื่องการจัดการความรู้ของ GMI

  หลังจากการสนทนากัน เปิ้ลได้ให้ข้อเสนอแนะว่าอยากให้พวกเราเข้าไปใน KM เพื่อช่วยกันถ่ายทอดความรู้ที่เป็นประโยชน์ให้กันและกันบ้าง วันนั้นเรายังไม่ได้ตั้งหลัก เลยตอบไปว่าไม่รู้ว่าจะเขียนเรื่องอะไรและจะเป็นประโยชน์จริงหรือเปล่า เพราะปกติไม่ใช่นักวิชาการจ๋า...หรือนักเขียนที่เชี่ยวชำนาญนัก แต่ได้รับปากไปว่า...จะลองดู...

  มาถึงวันนี้ มีเรื่องฉุกใจเกิดขึ้น ...เรานัดกับเพื่อนร่วมงานให้มารับของที่ GMI ที่ทำงานของเรา เพื่อนทำงานมาเกือบ 10 ปีแล้ว แน่ะไม่รู้จัก GMI ทั้งๆ ที่ GMI ก่อตั้งมา 7 – 8 ปีแล้ว ซักถามเป็นการใหญ่ว่ามีคณะนี้ใน มจธ.ด้วยหรือ ตั้งมาเมื่อไร ทำไมหนูไม่รู้จักเลย เราก็ต่อว่าไปว่าเป็นคน มจธ. อย่างไรไม่รู้จัก GMI กลับได้รับคำตอบกลับที่เราต้องอึ้งไปชั่วขณะหนึ่งว่า แสดงว่า “หน่วยงานของพี่ไม่ดังนะสิ ไม่มีการประชาสัมพันธ์ให้คนทั่วไปรู้เลยหรือ  หนูนึกว่าเป็นบริษัทฝรั่งที่มาขอเช่าพื้นที่ของมหาวิทยาลัยทำธุรกิจเสียอีก

  จากกรณีข้างต้น เป็นกรณีแรกที่ทำให้เราต้องหวนกลับมาคิด และทบทวน  “เออ หรือจะจริงนะ เพราะคน มจธ. ส่วนใหญ่อาจจะไม่รู้จัก GMI จริงๆ ทั้งที่ตั้งและภารกิจที่ดำเนินการ” 

  กรณีที่สอง  บางหน่วยงานไม่รู้เรื่องหรือความเปลี่ยนแปลงของ GMI เช่น GMI เป็นคณะหนึ่งใน มจธ.มีสถานภาพเท่ากับคณะ มีคณบดี มีรองคณบดี และองค์ประกอบต่างๆ เช่นเดียวกับคณะอื่นๆ หลายหน่วยงานยังจ่าหน้าผู้รับเอกสารหรือบันทึกข้อความที่ส่งมาถึง GMI เป็น ผู้อำนวยการ ทั้งนี้เนื่องจากความไม่รู้ หรือรู้ไม่ต่อเนื่อง

  ณ วันนี้ เราจึงรู้ว่าควรจะเขียนอะไรลงใน Blog ของ KM KMUTT  ขอเริ่มต้นด้วยการประชาสัมพันธ์หน่วยงานของเราก่อน คือ GMI จากนั้นค่อยเขียนเรื่องอื่นๆ เป็นลำดับต่อไป

  GMI  เป็นชื่อย่อของ Graduate School of Management and Innovation  หรือมีชื่อไทยว่า บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม เป็นคณะที่สอนนักศึกษาระดับปริญญาโท อาศัยอยู่บนอาคารเรียนรวม 5 ชั้น 8 และ 9 มาเป็นระยะเวลากว่า 7 ปี  ปัจจุบันสอนนักศึกษาประมาณ   ปีละ 480 – 520 คน  การเรียนการสอนของ GMI แบ่งสถานที่สอนเป็น 2 ที่ คือที่บางมด และที่ตึกบางกอกโค๊ด มีผู้บริหารหลายท่านที่บริหารมาแล้ว อาทิเช่น ตอนแรกเรียกเป็นผู้อำนวยการ เพราะตอนก่อนตั้งเริ่มต้นมีฐานะเทียบเท่าสถาบัน คณบดีคนแรกๆ จึงเรียกว่าผู้อำนวยการ ส่วนใหญ่จะมาบริหารแบบรักษาการ 6 เดือนหรือ 1 ปี อาทิเช่น ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ เป็นผู้อำนวยการได้ประมาณ 1.5 ปี  และต่อมาเป็น รศ.ดร.บุญเจริญ ศิริเนาวกุล เป็นผู้อำนวยการในช่วงขวบปีแรก และต่อมาเรียกเป็นคณบดีในสมัย รศ.ดร.บุญเจริญ  จนกระทั่งคณบดีคนปัจจุบัน คือ ผศ.ดร.พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์ ซึ่งมีต้นสังกัดเป็นอาจารย์ประจำของภาควิชาวิศวกรรมโยธา

   

            ปัจจุบัน GMI เปิดสอนอยู่ 5 หลักสูตร ได้แก่ 

  ·     หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (Master of Science: M.Sc.) ประกอบด้วย

  -               สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TIM : Technology and Innovation  Management)

  -               สาขาวิชาการบริหารโครงการ (PJM : Project Management)

  -               สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์  (LGM : Logistics Management)

  ·          หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Master of Business Administration: M.B.A.)  ประกอบด้วย

  -               สาขาวิชาการจัดการสำหรับการเป็นผู้ประกอบการ (EPM : Entrepreneurship Management)

  -               สาขาวิชาการจัดการธุรกิจโทรคมนาคม (TBM : Telecommunication Business Management)

            สำหรับข่าวดีที่จะขอประชาสัมพันธ์ผ่านทาง KM คือ เริ่มจากภาคการศึกษา 1/2553  GMI มีโครงการร่วมกับ มจธ. สนับสนุนพนักงานสายวิชาชีพอื่น ที่สนใจศึกษาต่อระดับปริญญาโท โดย GMI เปิดรับบุคลากรของ มจธ.เข้าศึกษาต่อปีละ 5 คน มีทุนการศึกษาร่วมกันจ่ายให้ผู้เรียนโดย มจธ.และ GMI ร่วมกันสมทบ

            ขอฝากเกริ่นไว้อีกเรื่องคือแนวทางการจัดการความรู้ของ GMI  ซึ่งเช่นเดียวกับหลายๆคณะที่กำลังซุ่มดำเนินการกันอยู่  GMI มีแนวคิดและกำลังเริ่มจัดการความรู้ โดยแบ่งเป็น 3 เรื่องที่จะพยายามดำเนินการให้ได้พร้อมๆ กัน  ได้แก่ 1) KM ของการจัดกระบวนการทำงานของบุคลากรสายสนับสนุน       2) การจัดการความรู้เรื่องโครงการศึกษาอิสระ IS ของนักศึกษา และ 3) KM สายวิชาการได้แก่การจัดทำรายวิชาแบบ e – Content

            สนใจสามารถ ติดตามเรื่องราวและรู้จัก GMI ได้มากยิ่งขึ้นจาก   http://www.kmutt.ac.th/gmi 

                                                                                                  ขอบคุณค่ะ

  

   

   

  :D ใครสนใจอยากทำความรู้จักให้มากขึ้น เชิญได้ที่ อาคารเรียนรวม 5 ชั้น 8 ค่ะ

  AOM GMI 3687 days ago

  สุดยอดเลยครับพี่ต้อม

        อย่าว่าแต่บุคลากรในมหาลัยมจธ เลยครับ วันนึงผมกลับไปที่คณะเพื่อไปเลี้ยงรุ่นน้องตอน ป ตรี ที่คณะวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ด้วยความที่ว่าเราเป็นพี่ใหญ่ๆ น้องๆก็ค่อนข้างให้ความสำคัญนิดนึงกับคำว่า อาวุโส โตกว่าพี่บัณฑิต Smile ก็เกิดบทสนทนากันขึ้นมาระหว่างน้องกับผม

  น้อง : พี่มัดครับ ตอนนี้พี่มัดยังทำงานอยู่ที่มหาลัยใช่หรือเปล่าครับ แล้วพี่มัดเรียนโท คณะวิศว คอมเรา หรือเปล่าทำไมผมไม่เห็นพี่เลย

  มัด : อ้อ ใช่แล้วครับตอนนี้พี่ก็ทำงานที่สำนักคอมแล้วก็เรียน ป โท ไปด้วย แต่พี่ไม่ได้เรียน วศ คอมนะ พี่เรียน GMI สาขา บริหารการจัดการนวัตกรรม

  หลังจากตอบ น้องถึงกับอึ้ง หืม พี่ครับ มหาลัยเรามีบริหารด้วยหรือครับ แล้วบริหารของพี่ มันคืออะไร มันตั้งอยู่ที่ไหน

   

       จากกรณีข้างบนไม่ใช่แค่คนใน มจธ แต่เป็น เด็ก ปริญญาตรี ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา ซึ่งในมุมมองนี้ ถ้า GMI จะทำการ Promote ให้รู้ ไม่ใช่แค่ GMI จะทำการโปรโมต เพื่อให้บุคคลากรเท่านั้น  กลุ่มนักศึกษาภายในมหาลัยของเราก็สำคัญด้วยเช่นกัน

     อีกกรณีหนึ่งคือ ผมได้ไปพบกับเพื่อนๆผมต่างมหาลัย ในงานเลี้ยงรุ่น ซึ่งจะเจอกับเพื่อนๆที่เรียนจบไปแล้ว ทำงานมีประสบการณ์มาแล้ว 2-3 ปี ก็มีบทสนทนากันเหมือนเดิม คือเพื่อนเจอกันก็ถามถึงสารทุกข์สุขดิบว่า เห้ยเป็นไง ทำไรอยู่ ได้ข่าวเรียนอยู่หนิ เรียนอะไร คำตอบที่ได้คือน่าใจหายว่า ส่วนใหญ่คนเหล่านี้ ไม่รู้จักว่า บางมดนั้นมีคณะบริหารการจัดการ อันนี้อาจจะเป็นมุมมองนึง ซึ่ง สิ่งที่ผมกล่าวก็ได้มาจากการพบปะพูดคุยกับเพื่อนแลกเปลี่ยนสนทนากัน เอามาเป็นข้อมูลให้พี่ต้อมลองอ่าน ถือเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ละกันนะครับ Embarassed

  เจ้าไม้ขีดไฟตัวน้อย 3687 days ago

  ขอบคุณน้องมัดมากค่ะ  Feedback ที่ได้รับ น่าใจหายว่า ส่วนใหญ่คนเหล่านี้ ไม่รู้จักว่า บางมดนั้นมีคณะบริหารการจัดการ เป็นเรื่องที่ GMI /นักศึกษาปัจจุบัน และศิษย์เก่า จะต้องหาวิธีการประชาสัมพันธ์เชิงรุกมากขึ้นค่ะ

  TOM Chantana 3687 days ago

  ขอบคุณคะพี่ต้อม  จริงๆ เปิ้ลเองก็รู้จักหน่วยงาน GMI แต่ไม่เคยรู้มาก่อนเช่นกันว่า GMI อยู่ตรงไหน  พึ่งมารู้ก็วันที่เดินไปกับ อ.โจ คะ  เห็นพี่ต้อมมาเขียนพร้อมกับให้ข้อมูลของ GMI ก็ดีใจคะ  เปิ้ลว่าอาจใช้เวทีนี้แลกเปลี่ยนเืพื่อหาวิธีการประชาสัมพันธ์เชิงรุกก็ได้นะคะ  หลายคนหลายความคิดแตกต่างกันออกไป อาจจะมีโดนใจสักวิธีคะ ^^

  [P][L][E] 3687 days ago

  หากเห็นไปได้ผมอยากได้ ข้อความนี่เป็นโปสเตอร์ติดที่ทุกภาควิชาน่าจะดีนะครับ นักศึกษาที่เรียนสายวิทยาศาสตร์ของเราจะได้ มีช่องทางเรียนต่อถ้าไม่คิดจะเรียนสาขาเดิม

  wutthichai.pol 3681 days ago

  พี่ต้อม ค่ะ ยอดเลยค่ะ ขอบคุณทุก ๆ ความเห็นด้วยนะคะ ทำให้เรามองเห็นว่า
  เรายังไม่เป็นที่รู้จักเท่าไรนัก คงมีงานที่จะต้องทำกันอีกเยอะค่ะ

  Thananya 3679 days ago

  ดีใจครับ ที่อาจารย์ธนัญญา เข้ามาเป็นสมาชิก ของ web site KM

  เจ้าไม้ขีดไฟตัวน้อย 3679 days ago

  ขอบคุณค่ะ คุณไม้ขีดไฟตัวน้อย  จะพยายามเข้ามาอย่างต่อเนื่่องค่ะ

  Thananya 3677 days ago