Welcome
Guest User
 

  March 2010

  เมื่อลูกอีแร้งต้องทำข้อสอบ...
  March 12, 2010 Comment(7)
  วันก่อนฟังรายการสัมภาษณ์ความคิดเห็นเด็กนักเรียนที่ไม่พอใจวิธีการออกข้อสอบโอเน็ต บางคำตอบของเด็กเหล่านี้สะกิดต่อมเอ๊ะของผู้เขียน เช่น -สอนอย่างหนึ่ง แต่ไปออกอีกอย่าง เอ๊ะ ... (Read More..)
  Let's have a tea break
  March 02, 2010 Comment(3)
  การตั้งวงสนทนาพร้อมๆ กับดื่มกาแฟ (น้ำชา) ยามบ่ายนั้นไม่อาจเกิดขึ้นกับทุกๆ องค์กร แม้ในยามปรกติ การตั้งวงเมาท์ในเวลาทำงานก็เกิดขึ้นเป็นครั้งคราวอยู่แล้ว ... (Read More..)