Welcome
Guest User
 

    September 2010

    ดนตรีไทยประยุกต์กับสากล
    September 06, 2010 Comment(8)
      หลังจากหายไปจาก blog มานานพอสมควร  วันนี้มีแรงบันดาลใจให้อยากเขียนอะไรขึ้นมาซักอย่าง  สำหรับชีวิตการทำงานอันแสนปกติ ซึ่งเช้ามาทำงานเย็นก็กลับบ้านหรือไม่ก็เรียนหนังสือ ... (Read More..)