Welcome
Guest User
 

  บทความชวนคิด เกี่ยวกับงานตรวจสอบภายใน

  งานตรวจสอบภายในลูกที่ไม่มีใครรัก!

  02 เม.ย. 53 บทความจาก  http://www.acmerril.com/archives/368

            “งานตรวจสอบภายใน ในหลายองค์กรยังคงมองข้าม และไม่ให้ความสำคัญเท่าที่ควรจะเป็นหรือไม่ให้ความสำคัญเลยก็มี เพียงแต่จัดตั้งขึ้นเพราะกฎ ระเบียบ บังคับให้ต้องมีก็แค่นั้น อีกหนึ่งสาเหตุก็มาจากตัวผู้บริหารบางส่วน ยังไม่เข้าใจงานตรวจสอบ หรือจากหน่วยรับตรวจที่ยังคงคิดว่า งานตรวจสอบภายในคือการจับผิดงานที่พวกเขาทำ หรือเอางานของตนไปทำแล้วเสนอผู้บริหารเอาหน้า เอาเป็นผลงาน เคยคิดเช่นนั้นกันบ้างไหมคะ…?

             งานตรวจสอบภายในนั้นเกี่ยวข้องกับการคิด วิเคราะห์ และประเมินผล ทั้งจากข้อมูลด้านการเงินการบัญชี การปฏิบัติงาน และในเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับองค์กร และเมื่อหน่วยตรวจสอบมีฐานข้อมูลที่สำคัญต่างๆ เหล่านี้อย่างถูกต้องเป็นปัจจุบันจะช่วยให้สามารถสรุปเพื่อให้ความเห็นแนะนำต่อผู้บริหาร หรือผู้ใช้ข้อมูลได้ทันต่อเวลา ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับองค์กรเมื่อจะตัดสินใจในเรื่องใดๆ ที่สำคัญ

             แต่จากภาพสะท้อนที่เป็นอยู่ในหลายๆ องค์กร หน่วยงานตรวจสอบภายใน ยังคงเป็นเหมือนลูกที่อยู่นอกบ้าน เป็นลูกที่พี่น้องคนอื่นๆ ไม่ชอบหน้าเพราะคอยฟ้องพ่อแม่ เวลาที่พี่น้องคนอื่นทำผิดไม่ว่าเรื่องนั้นจะเล็กน้อยเพียงใด ก็จะเห็นว่าคอยฟ้องอยู่เสมอๆ เพื่อเอาหน้า ในขณะที่พี่น้องคนอื่นคอยทำงานตามหน้าที่ ที่ตนได้รับมอบหมายตามวิธีที่ตนเคยทำกันมา ซึ่งอาจทำได้แต่ไม่ถูกต้องซะทีเดียว แต่ก็ยังคงดื้อที่จะทำต่อไปทั้งที่ยังมีวิธีที่ดีกว่า และเกิดประโยชน์เพิ่มมากกว่า แต่ก็ไม่อยากจะเปลี่ยน เพียงเพราะคิดว่ามันจะเป็นการเพิ่มงานเพิ่มหน้าที่ ทั้งที่ทุกวันก็มีงานที่ต้องทำมากมายอยู่แล้วทำไมต้องมาเพิ่มงานให้ฉันอีก

             นี่คือเรื่องเล่าที่สะท้อนความเป็นจริง ที่หน่วยตรวจสอบภายในหลายที่ยังคงต้องพบเจออยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน ทั้งที่อยากช่วยองค์กรในการพัฒนางานให้ดีขึ้น รวดเร็ว ประหยัด ตรวจสอบได้อย่างรวดเร็วเพียงใด แต่เพราะได้แค่นำเสนอ และไม่มีอำนาจใจการบังคับให้ปฏิบัติ อำนาจทั้งหมดจึงอยู่ที่ผู้บริหารระดับสูง ว่าจะให้ความสำคัญต่อข้อแนะนำของหน่วยตรวจสอบภายในแค่ไหน

  คุณล่ะ……อยากให้องค์กรเป็นอย่างไร?