Welcome
Guest User
 

  kannigar.sae's Blog

  ลม ฟ้า อากาศ @อเมริกา
  August 11, 2010 Comment(4)
  อเมริกาประเทศที่มีพื้นที่กว้างใหญ่ และมีความหลากหลายทางสภาพแวดล้อมและภูมิอากาศ   ฉะนั้นเรื่องลมฟ้าอากาศจึงเป็นเรื่องสำคัญและผู้คนให้ความสนใจ   ขนาดที่มีช่อง Weather กันเลยทีเดียว  ... (Read More..)
  เก็บตกจากไกด์
  February 18, 2010 Comment(6)
  ทราบไหมคะว่า หลักกิโลเมตรที่ 0 ของไทยเราอยู่ที่ไหน???มีเรื่องเก็บมาเล่าจากประสบการณ์ระหว่างการเดินทางไปดูงานค่ะได้รับความรู้จากไกด์ชื่อว่า คุณโตโต้ ณ โกลเด้นปิรามิด ... (Read More..)