Welcome
Guest User
 

    February 2010

    เก็บตกจากไกด์
    February 18, 2010 Comment(6)
    ทราบไหมคะว่า หลักกิโลเมตรที่ 0 ของไทยเราอยู่ที่ไหน???มีเรื่องเก็บมาเล่าจากประสบการณ์ระหว่างการเดินทางไปดูงานค่ะได้รับความรู้จากไกด์ชื่อว่า คุณโตโต้ ณ โกลเด้นปิรามิด ... (Read More..)