Welcome
Guest User
 

    May 2010

    Like Blog ชอบบทความ Like ได้เลย
    May 04, 2010 Comment(7)
    Like นั้นมีคำแปล ง่ายๆ แปลว่าชอบ ซึ่งระบบที่พัฒนาขึ้นมานี้ เพื่อให้ผู้ใช้งานที่ชื่นชอบ บทความสามารถ กด Like บทความไ้ด้ เพื่อบอกว่าบทความนี้เป็นที่ชื่นชอบ และเป็นการให้กำลังใจผู้เขียน Blog ... (Read More..)