Welcome
Guest User
 

  February 2010

  จดหมายข่าว เดือนกุมภาพันธ์ 2553
  February 26, 2010 Comment(0)
         จดหมายข่าวการจัดการความรู้ มจธ. ฉบับนี้ก็เป็นฉบับที่ 3 แล้วค่ะ หนึ่งเดือนที่ผ่านมา ทีมงานจัดการความรู้ มจธ. ได้จัดกิจกรรมต่างๆ ให้แก่บุคลากร มจธ. อย่างต่อเนื่อง ได้แก่ ... (Read More..)
  รายการเจาะใจ ดร.วรภัทร ภู่เจริญ
  February 23, 2010 Comment(3)
  เขียนดีมีรางวัล ขอเชิญร่วมกิจกรรมสนุกๆ กันอีกครั้ง สำหรับในครั้งนี้ไม่ต้องอาศัยโชคและความเร็วเข้าช่วย เพราะแค่เขียนดีก็มีรางวัล เพียงแค่ท่านเข้าร่วมกิจกรรมที่เว็บไซต์การจัดการความรู้ ... (Read More..)
  ประกาศรายชื่อผู้โชคดี รับ KM อั่งเปา
  February 12, 2010 Comment(15)
  ประกาศรายชื่อ- ประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับ KM อั่งเปา จากการร่วมสนุกตอบคำถาม ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2553 รายชื่อผู้โชคดี 3 ท่านแรก ในแต่ละช่วงเวลา  ช่วงแรก เวลา 9.30 น. ได้รับ บัตรชมภาพยนตร์ ท่านละ 2 ... (Read More..)
  ตอบคำถาม KM อั่งเปาลุ้นรางวัล ช่วงที่ 1
  February 11, 2010 Comment(37)
  กติกาการร่วมลุ้น KM อั่งเปา 1.  ทีมงานจัดการความรู้ มจธ. จะตั้งคำถาม2 ข้อ  ในแต่ละช่วงเวลา โดยให้ผู้เข้าร่วมลุ้นตอบคำถาม        โดยแบ่งเป็น 3 ช่วงเวลา คือ  -    ช่วงที่ 1 เวลา 9.30 น.  -   ... (Read More..)
  ตอบคำถาม KM อั่งเปาลุ้นรางวัล ช่วงที่ 3
  February 11, 2010 Comment(37)
  กติกาการร่วมลุ้น KM อั่งเปา 1.  ทีมงานจัดการความรู้ มจธ. จะตั้งคำถาม2 ข้อ  ในแต่ละช่วงเวลา โดยให้ผู้เข้าร่วมลุ้นตอบคำถาม        โดยแบ่งเป็น 3 ช่วงเวลา คือ  -    ช่วงที่ 1 เวลา 9.30 น.  -   ... (Read More..)
  ตอบคำถาม KM อั่งเปาลุ้นรางวัล ช่วงที่ 2
  February 11, 2010 Comment(17)
  กติกาการร่วมลุ้น KM อั่งเปา 1.  ทีมงานจัดการความรู้ มจธ. จะตั้งคำถาม2 ข้อ  ในแต่ละช่วงเวลา โดยให้ผู้เข้าร่วมลุ้นตอบคำถาม        โดยแบ่งเป็น 3 ช่วงเวลา คือ  -    ช่วงที่ 1 เวลา 9.30 น.  -   ... (Read More..)
  กติกาการตอบคำถาม KM อั่งเปาลุ้นรางวัล
  February 11, 2010 Comment(0)
  กติกาการร่วมลุ้น KM อั่งเปา 1.  ทีมงานจัดการความรู้ มจธ. จะตั้งคำถาม2 ข้อ  ในแต่ละช่วงเวลา โดยให้ผู้เข้าร่วมลุ้นตอบคำถาม        โดยแบ่งเป็น 3 ช่วงเวลา คือ  -    ช่วงที่ 1 เวลา 9.30 น.  -   ... (Read More..)