Welcome
Guest User
 

  April 2010

  วันวานของบางมดในงาน"เปิดโลกการจัดการความรู้ในบริบทของ มจธ."
  April 23, 2010 Comment(0)
  ทีมงานจัดการความรู้ มจธ. ได้จัดงาน “เปิดโลกการจัดการความรู้ในบริบทของ มจธ.” ขึ้น เมื่อวันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2553 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร มาเป็นวิทยากรพิเศษบรรยายในหัวข้อ ... (Read More..)
  ประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจากการสุ่มจับรางวัลจากผู้เข้าร่วมงาน "เปิดโลกฯ"
  April 20, 2010 Comment(0)
  ประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจากการสุ่มจับรางวัลจากผู้เข้าร่วมงาน "เปิดโลกการจัดการความรู้ในบริบทของ มจธ." เมื่อวันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2553 ณ ห้องจำรัส ฉายะพงศ์ รายชื่อผู้โชคดี ... (Read More..)
  ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากกิจกรรมเขียน Blog หัวข้อ "คนเก่งและคนดีของบางมดในสายตาคุณ"
  April 20, 2010 Comment(2)
  ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากกิจกรรมเขียน Blog ในหัวข้อ “คนเก่งและคนดีของบางมดในสายตาคุณ” รายชื่อผู้โชคดี ดังต่อไปนี้ 1.      น.ส. ... (Read More..)
  จดหมายข่าว เดือนมีนาคม 2553
  April 01, 2010 Comment(0)
  ได้รับกระแสตอบรับเป็นอย่างดีกับการจัดบรรยายในหัวข้อ”องค์กรที่เรียนรู้อย่างมีความสุขแบบวิถีพุทธ”   โดย  ดร.วรภัทร์ภู่เจริญ ... (Read More..)