Welcome
Guest User
 

  September 2010

  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลจากกิจกรรมประจำเดือนกันยายน 2553
  September 21, 2010 Comment(0)
      ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลจากกิจกรรมประจำเดือนกันยายน 2553 ในหัวข้อ “ประโยคคึก ฮึกเหิม เติมกำลังใจ”   Comment ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ถูกใจ (ได้รับ Like) จากผู้เยี่ยมชมมากที่สุด 5 ... (Read More..)
  การศึกษาดูงานด้าน KM บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
  September 14, 2010 Comment(0)
  ทีมงานจัดการความรู้ได้จัดโครงการศึกษาดูงานด้านการจัดการความรู้และองค์กรแห่งการเรียนรู้  ในหัวข้อ “ประสบการณ์การขับเคลื่อนองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้วย KM” ณ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด ... (Read More..)