Welcome
Guest User
 

  April 2011

  ประมวลกิจกรรม Self Esteem 2 โดย ดร.ประมวล เพ็งจันทร์
  April 29, 2011 Comment(0)
  Self Esteem 2            ประมวลกิจกรรม โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "Self Esteemการสร้างแรงบันดาลใจ พัฒนาความคิดเพื่อการทำงานอย่างมีความสุข ครั้งที่ 2"  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2554 ณ ห้ิอง KLINICS 3 ชั้น 5 ... (Read More..)
  จดหมายข่าว เดือนเมษายน 2554
  April 28, 2011 Comment(0)
    จดหมายข่าวฉบับใหม่นี้ประกอบไปด้วยข่าวกิจกรรมที่จัดโดยทีมงานจัดการความรู้ อย่างเช่น KM Morning Talk ครั้งที่ 5 และกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้Self Esteem ครั้งที่ 2 นำโดย ดร.ประมวล ... (Read More..)
  สำรองที่นั่ง เสวนา Self Esteem การสร้างแรงบันดาลใจ #2 โดย ดร. ประมวล เพ็งจันทร์
  April 18, 2011 Comment(2)
    ท่านสามารถสำรองที่นั่งได้โดยการใส่ ชื่อ-สกุล , ตำแหน่ง และเบอร์โทร ไว้ด้านล่างนี้ได้เลยครับ