Welcome
Guest User
 

  ประกาศรายชื่อผู้โชคดี รับ KM อั่งเปา

  ประกาศรายชื่อ-

  ประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับ KM อั่งเปา จากการร่วมสนุกตอบคำถาม

  ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2553

  รายชื่อผู้โชคดี 3 ท่านแรก ในแต่ละช่วงเวลา 

  ช่วงแรก เวลา 9.30 น. ได้รับ บัตรชมภาพยนตร์ ท่านละ 2 ที่นั่ง

  ข้อ 1. CKO ของการจัดการความรู้ มจธ. คือใคร

  คำใบ้ : newsletter

  คำตอบข้อ 1. : ผศ.ดร.บัณฑิต ทิพากร

   

  ข้อ 2. ความรู้มีกี่ประเภท อะไรบ้าง

  คำใบ้ : About KM

  คำตอบข้อ 2. : มี 2 ประเภท คือ ความรู้ที่ฝังอยู่ในคน (Tacit Knowledge) และ ความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge)

   

  ผู้ตอบถูก 3 ท่านแรก ได้แก่

   1. nuwee.phr  / คุณณุวีร์  พฤกษ์เจริญ (สำนักคอมพิวเตอร์ )

  2. Orm kO / คุณยิ่งลักษณ์  อุตส่าห์พานิช (ภาควิชาคณิตศาสตร์)

  3. jakkaphan.pot / คุณจักรพันธุ์  โพธิ์พันธุ์ (สำนักคอมพิวเตอร์ )

  สามารถดูรายละเอียดการตอบคำถามช่วงที่ 1 ได้ ที่นี่

  >

  ช่วงเวลา 12.00 น. ได้รับ Gift Voucher SWENSENS  รางวัลละ 300 บาท

  ข้อ 1. ทีมงานจัดการความรู้ มจธ. ได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการไปเมื่อเดือน มกราคม 2553 ที่ผ่าน อยากทราบว่า ทีมงานฯ ใช้ชื่อโครงการว่าอะไร

  คำใบ้ : Banner

  คำตอบข้อ 1. คือ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพ Knowledge Facilitator"

   

  ข้อ 2. : เป้าประสงค์ของการจัดการความรู้ มจธ. คืออะไร

  คำใบ้ : แผน KM 10 ปี มจธ.

  คำตอบข้อ 2. คือ เพื่อสร้าง/พัฒนา มจธ. ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืน

  ผู้ตอบถูก 3 ท่านแรก ได้แก่

   1. คุณบุญเลิศ แซ่อึ้ง (สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)

  2. suchada.sir / คุณสุชาดา  สิริสุขาภิรมย์ (สำนักคอมพิวเตอร์ )

  3. jintana.ang /คุณจินตนา  อ่างบุญตา (สำนักคอมพิวเตอร์ )

  สามารถดูรายละเอียดการตอบคำถามช่วงที่ 2 ได้ ที่นี่

   >

  ช่วงเวลา 16.30 น. ได้รับ  Gift Voucher TESCO Lotus  รางวัลละ 300 บาท

  ข้อ 1. KM Desire State ระยะที่ 1 คืออะไร

  คำใบ้ : แผน KM 10 ปี มจธ.

  คำตอบข้อ 1. คือ เกิดความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักในเรื่องการจัดการความรู้ มีแผนการดำเนินการในภาพรวมของมหาวิทยาลัย มีโครงการนำร่อง และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรในองค์กร

   

  ข้อ 2. กำหนดการบรรยาย ที่ประชุม 3 ฟอรั่ม ในวันที่ 4 มีนาคม 2553 มีหัวข้อว่าอะไร และใครคือวิทยากร

  คำใบ้ : All blog

  คำตอบข้อ 2.  คือ

   หัวข้อ “ทำไมต้อง 3G”  และ  วิทยากรคือ ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์

   

  -ผู้ตอบถูก 3 ท่านแรก ได้แก่

  1. rukchanok.yae / คุณรักชนก แย้มนันท์  (สำนักคอมพิวเตอร์ )

  2. kriangsak.rue / คุณเกรียงศักดิ์ เรือนหล้า (สำนักคอมพิวเตอร์ )

  3. tunyaporn.poo / คุณธันยพร พูนประชา (สำนักคอมพิวเตอร์ )

   

  สามารถดูรายละเอียดการตอบคำถามช่วงที่ 3 ได้ ที่นี่

  >

  >

  >

  รางวัลพิเศษ

  >

  ทางทีมงานฯ ได้เพิ่มรางวัลพิเศษ เป็น 3 รางวัล โดยสุ่มจากผู้ร่วมตอบคำถามทั้งหมด

  ผู้โชคดีจะได้รับบัตรชมภาพยนตร์ รางวัลละ 2 ที่นั่ง ผู้โชคดีมีรายชื่อดังนี้

  >

  1. siriporn.jak / คุณสิริพร จักรวาลพิทักษ์ (งานพยาบาล)

  2. sumitra.viy / คุณสุมิตรา ไวยศิลป์ (กองคลัง)

  3. siriporn.niy / คุณศิริพร ชะนะรอด (คณะศิลปศาสตร์)

   

  >

   

  >สำหรับผู้โชคดีทุกท่าน สามารถติดต่อรับรางวัลได้ที่ ชั้น 5 (สทบ.) สำนักงานอธิการบดี โทร.8084

  ติดต่อ คุณนวรัตน์/คุณรัฐพร 

  แสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลทุกท่านด้วยค่ะ

  KM user 3873 days ago

  น่าปลื้มใจ ที่แทรกหน่วยงานสำนักคอมฯ เข้าไปได้ แต่ HR พลาดไป สู้ๆ

  ขอแสดงความยินดีทุกท่าน

  ♥ ผู้ก่อการรัก อยากก่อการร้าย ♥ 3873 days ago

  ยินดี กับผู้ชนะค่ะ วิธีการนี้สู้นักคอมพิวเตอร์ ไม่ได้เลยค่ะ

  pichzy 3873 days ago

  อุ้ย คุณยิ่งลักษณ์  อุตส่าห์พานิช ก็นักคอมพิวเตอร์ด้วย สรุป นักคอมพิวเตอร์ ได้หมดเรียบวุธ มีนักสารสนเทศ 1 ท่าน

  ♥ ผู้ก่อการรัก อยากก่อการร้าย ♥ 3873 days ago

  ยินดีด้วยนะค่ะ กับผู้ที่ได้รับรางวัลคุณคือผู้รอบรู้และว่องไวSmile

  aoom 3873 days ago

  สัญญาณเน็ตไม่เป็นใจ แต่สัญญาณใจเต็มเปี่ยมนะครับ

  คุ้นไหมครับ High speed internet

  ♥ ผู้ก่อการรัก อยากก่อการร้าย ♥ 3873 days ago

  โอ้โหพี่บุึญเลิศ คำพูด คมกริบ เหมือน ฤทธิ์ มีดสั้นลี้คิมฮวงเลยพี่

  เจ้าไม้ขีดไฟตัวน้อย 3873 days ago

  ยินดีกับผู้ได้รับรางวัลทุกท่านนะครับ

  แต่อย่าลืมมาช่วยกันลุ้นว่า ใครจะเป็นผู้ได้รับรางวัลพิเศษ รวมถึงร่วมลุ้นกันในเดือนต่อ ๆ ไปครับ

  ^^

  a-jo 3873 days ago

  ยินดีด้วยกับทุกท่านคะ  ยังไงร่วมลุ้นรางวัลพิเศษกันคะสำหรับผู่ที่ร่วมตอบคำถามทุกท่าน

  [P][L][E] 3870 days ago

  เดือนหน้าเราจะเป็นผู้พิชิตรางวัล

  วาดฝันไว้เช่นนั้นค่ะ

  rattanaporn.man 3870 days ago

  ร่วม ยินดีกลับทุกท่านที่ ได้รับรางวัลนะครับ

  นอกจากจะร่วมลุ้นรางวัลแล้ว อย่าลืม ช่วยกันเขียนบทความ

  เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้ กันนะครับ

  Admin#2 3870 days ago

  ทราบจากน้อง ๆ ว่า มีการจัดทีมในการตอบคำถาม ต้องแบ่งรางวัลให้ลงตัวน่ะค่ะ

  Nop 3869 days ago

  ผู้ใดสนใจแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แล้ว มาแลกเปลี่ยนของรางวัล กันก็ได้นะ

  ♥ ผู้ก่อการรัก อยากก่อการร้าย ♥ 3868 days ago