Welcome
Guest User
 

    จดหมายข่าว เดือนกุมภาพันธ์ 2553

           จดหมายข่าวการจัดการความรู้ มจธ. ฉบับนี้ก็เป็นฉบับที่ 3 แล้วค่ะ หนึ่งเดือนที่ผ่านมา ทีมงานจัดการความรู้ มจธ. ได้จัดกิจกรรมต่างๆ ให้แก่บุคลากร มจธ. อย่างต่อเนื่อง ได้แก่ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในการเขียน blog ของเว็บไซต์การจัดการความรู้ มจธ. และ กิจกรรม KM อั่งเปา เพื่อต้อนรับเทศกาลตรุษจีน ส่วนในเดือนมีนาคมนี้ ทีมงานฯ ได้จัดกิจกรรมที่เข้มข้นกว่าเดิม เช่น การจัดบรรยายโดย ดร.วรภัทร์ ภู่เจริญ ในหัวข้อ "องค์กรที่เรียนรู้อย่างมีความสุขแบบวิถีพุทธ" และ กิจกรรมชิงไหวชิงพริบและชิงรางวัลอีกมากมาย ท่านสามารถติดตามรายละเอียดทั้งหมดนี้ได้ในจดหมายข่าวการจัดการความรู้ มจธ. ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2553 ค่ะ

    >

    คลิกเพื่อดาวน์โหลด จดหมายข่าว ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2553

    >