Welcome
Guest User
 

  ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการบรรยาย “ที่ประชุม 3 ฟอรั่ม” ในวันที่ 18 มีนาคม 53 ในหัวข้อ "German Higher Education System" โดย Dr.Daniel Schiller

  ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการบรรยาย “ที่ประชุม 3 ฟอรั่ม”

  หัวข้อ "German Higher Education System" โดย Dr.Daniel Schiller
  จาก University of Hannoverประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 

  ในวันที่ 18 มีนาคม 2553 เวลา 12.00-13.00 น.
  ณ ชั้น 9 อาคารสำนักงานอธิการบดี

   

  สอบถาม / สำรองที่นั่งได้ที่ กองแผนงาน โทร. 8177 หรือ
  ศูนย์ส่งเสริมงานวิจัยและทรัพย์สินทางปัญญา โทร. 9686-8