Welcome
Guest User
 

  จดหมายข่าว เดือนมีนาคม 2553

  ได้รับกระแสตอบรับเป็นอย่างดีกับการจัดบรรยายในหัวข้อ”องค์กรที่เรียนรู้อย่างมีความสุขแบบวิถีพุทธ”   โดย  ดร.วรภัทร์
  ภู่เจริญ และเพื่อก้าวเข้าสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างเต็มรูปแบบ ทีมงานจัดการความรู้ มจธ. ได้จัดงาน  “เปิดโลกการจัดการความรู้ในบริบทของ มจธ.” ขึ้น ซึ่งถือเป็นการเริ่มต้นอย่างเป็นทางการสำหรับการดำเนินการด้านการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยได้รับเกียรติจาก ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร ที่ปรึกษามหาวิทยาลัย มาเป็นวิทยากรพิเศษบรรยายในหัวข้อ  “บางมดอุดมไปด้วยคนเก่งและคนดี” นอกจากนี้ยังมีของที่ระลึกแบบ limited edition และกิจกรรมดีๆ ให้ร่วมสนุกอีกมากมาย งานนี้พลาดไม่ได้จริงๆ ค่ะ

  อีกหนึ่งโครงการสร้างสรรค์ที่ชื่นมื่นกันถ้วนหน้าก็คือ “โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กลุ่มทีมงานจัดการความรู้” หรือ“KM Team Morning Talk” ครั้งที่ 1 การจับกลุ่มสนทนาแบบชนิดที่เรียกว่า “กินไป คุยไป”  ติดตามรายละเอียดทั้งหมดได้ในจดหมายข่าวฉบับเดือนมีนาคม 2553 ค่ะ

  >

  ดาวน์โหลด จดหมายข่าว ฉบับเดือนมีนาคม 2553 ที่นี่