Welcome
Guest User
 

  วันวานของบางมดในงาน"เปิดโลกการจัดการความรู้ในบริบทของ มจธ."

  ทีมงานจัดการความรู้ มจธ. ได้จัดงาน “เปิดโลกการจัดการความรู้ในบริบทของ มจธ.” ขึ้น เมื่อวันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2553 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร มาเป็นวิทยากรพิเศษบรรยายในหัวข้อ “บางมดอุดมไปด้วยคนเก่งและคนดี” ซึ่งได้รับความสนใจจากบุคลากร มจธ. เป็นอย่างดี มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 248 คน เนื่องจากงานในครั้งนี้ทีมงานฯ ใช้ระบบลงทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์โดยการสแกนบัตรประจำตัวบุคลากร  การลงทะเบียนหน้างานจึงประหยัดเวลามากขึ้น ทั้งยังมีกิจกรรมให้ผู้ร่วมงานร่วมสนุกกัน ได้แก่ การร่วมแสดงความคิดเห็นในหัวข้อ “เรื่องดีๆ ที่อยากทำเพื่อ มจธ.”, ซุ้มเกมส์ตอบคำถามและการสุ่มจับรางวัลจากแบบสอบถาม บรรยากาศในงานเป็นไปอย่างสนุกสนาน ก่อนเริ่มการบรรยายผู้ร่วมงานจะได้รับฟังการขับร้องเพลงมหาวิทยาลัยจากวง KMUTT Chorus band นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากอธิการบดี มจธ. ดร.ไกรวุฒิ เกียรติโกมล กล่าวเปิดงาน จากนั้นก็ได้อิ่มเอมไปกับเรื่องราวของบางมดเมื่อวันวานผ่านคำบอกเล่าจากความทรงจำที่แสนมีค่าของ ดร.กฤษณพงศ์  ทีมงานฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้ร่วมงานทุกท่านจะกลับไปพร้อมกับความสุขและความภูมิใจที่เราได้เป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยแห่งเทคโนโลยีในตำนานแห่งนี้  ขอบคุณค่ะ

   

  image

  image   image

  image   image