Welcome
Guest User
 

  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลจากกิจกรรมเขียน blog "วิชานี้แหละที่ฉันอยากเรียน"

  image

  >

  ประกาศรายชื่อผู้ได้รางวัลจากกิจกรรมเดือนมิถุนายน 2553

  การเขียน blog ในหัวข้อ “วิชานี้แหละที่ฉันอยากเรียน”

   

  รายชื่อผู้ร่วมกิจกรรมที่มีผู้เยี่ยมชมถูกใจ (Like) มากที่สุด* มีดังนี้

  1.      น.ส. นาตยา       สุดแสงสว่าง      สทบ.                            จำนวนผู้ถูกใจ (Like)**   10       

  2.      น.ส. พิมพ์สุดา   สีแพงมน           สทบ.                            จำนวนผู้ถูกใจ (Like)      10       

  3.      น.ส. ศุภดา        เข็มทอง             GMI                            จำนวนผู้ถูกใจ (Like)      7         

  4.      นาย เกรียงศักดิ์  เรือนหล้า           สน.คอมพิวเตอร์             จำนวนผู้ถูกใจ (Like)      2         

   

  ** ข้อมูล ณ วันปิดกิจกรรม 18 มิถุนายน 2553

   

  ผู้ได้รับรางวัลสามารถติดต่อขอรับรางวัลได้ที่ คุณรัฐพร ส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี โทร. 8084

   

  หมายเหตุ*

  จากกติกาที่ได้แจ้งไว้ว่ารางวัลในกิจกรรมนี้มีทั้งหมด 5 รางวัลนั้น ผู้ได้รับรางวัลจะต้องเป็นไปตามกติกาที่ได้แจ้งไว้ ดังนี้

  1.   ผู้ร่วมกิจกรรมได้ปฏิบัติตามกติกาที่ทีมงานฯ ได้แจ้งไว้ครบถ้วน โดยเฉพาะการใส่ Tag ตามที่ทีมงานฯ ได้กำหนดไว้ในกิจกรรมครั้งนั้นๆ ซึ่งจะถือว่าเป็นการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมและเพื่อความสะดวกในการติดตามเพื่อเข้าเยี่ยมชม blog ของท่าน

  2.   ในกิจกรรมครั้งนี้การให้รางวัลจะวัดจาก blog ที่มีผู้เยี่ยมชมถูกใจ หรือก็คือได้รับ Like มากที่สุด 5 อันดับแรก ซึ่งก็คือ blog นั้นจะต้องได้รับ Like จากผู้เยี่ยมชมตั้งแต่1ท่าน ขึ้นไป

   

  ทีมงานฯ ขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างยิ่งที่ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมกับเรา ท่านสามารถร่วมลุ้นรับรางวัลกับเราได้ทุกเดือน โดยติดตามกิจกรรมครั้งต่อๆ ไปได้ทางจดหมายข่าวและเว็บไซต์การจัดการความรู้ มจธ. เตรียมพบกับกิจกรรมเดือนกรกฎาคม 2553 ได้เร็วๆ นี้ค่ะ