Welcome
Guest User
 

  บรรยากาศ “Self esteem การสร้างแรงบันดาลใจ พัฒนาความคิดเพื่อการทำงานอย่างมีความสุข”

  มื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2553 ที่ผ่านมา ทีมงานจัดการความรู้ได้จัดโครงการบรรยาย เรื่อง “Self esteem การสร้างแรงบันดาลใจ พัฒนาความคิดเพื่อการทำงานอย่างมีความสุข” ณ ห้องประชุมจำรัส ฉายะพงศ์ โดยได้รับเกียรติจากดร.ชลวิทย์ เจียรจิตต์ รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นวิทยากรบรรยาย

   

  ารจัดบรรยายในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่ และผู้สนใจทั่วไป ซึ่งทุกคนก็จะได้รับทั้งประโยชน์และแนวคิดที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความตระหนักและเห็นคุณค่าในตนเอง เห็นความสำคัญของการทำงาน และเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร การสร้างสัมพันธภาพระหว่างเพื่อนร่วมงาน และการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข โดยใช้แนวทางการพัฒนาตนเอง เพื่อนำไปสู่การพัฒนางาน และพัฒนาองค์กรต่อไปในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นการใช้รหัสสำคัญ SMART รหัสเพื่อความสำเร็จทางใจ 5 ประการ การเข้าใจชีวิต 3 ด้าน (ส่วนตัว ครอบครัว และการงาน) การสร้าง EQ บันได 5 ขั้นสู่ความสำเร็จ คาถา 9 บทสะกดเจ้านาย วิธีทำให้คนอื่นรัก 9 ประการ “7 อย่า” ในการทำงาน ฯลฯ และประโยคที่ทำให้ทุกคนประทับใจ ทำให้มีแต่รอยยิ้ม และเสียงหัวเราะไปด้วยกัน นั่นก็คือคำว่า “เรารักทุกคน” 

  ** นอกจากบอกรักกับเพื่อนร่วมงานแล้ว อย่าลืมกลับไปบอกรักคนที่บ้านด้วยนะค่ะ**

   

  imageimageimage

  imageimage

   

  KM KMUTT