Welcome
Guest User
 

  สรุปกิจกรรม "My Service บริการดีๆ แบบนี้โดนใจ"

          สำหรับกิจกรรมประจำเดือนกรกฎาคม 2553 ที่งานจัดการวามรู้ มจธ. ได้จัดขึ้นเพื่อเชิญชวนให้บุคลากร มจธ. ได้เข้ามาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้แสดงความคิดเห็น ได้ระดมสมอง และเสนอไอเดียที่อยากให้ มจธ. มีสิ่งอำนวยความสะดวกหรือบริการดีๆ สำหรับนักศึกษา และบุคลากร มจธ. ในหัวข้อ "My Service บริการดีๆ แบบนี้โดนใจ" มีผู้สนใจเข้าร่วมเสนอไอเดีย ทั้งหมด 28 คน และสำหรับไอเดียดีๆ ที่ชาว มจธ. ได้นำเสนอไว้มีดังนี้ค่ะ  

  •  บัตรสมาร์ทการ์ด ทั้งสหกรณ์และร้านค้าโรงอาหารสามารถใช้ระบบจ่ายเงินผ่านบัตรสมาร์ทการ์ด Value Card เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการชำระเงิน และความทันสมัย
  • ศูนย์กีฬาและนันทนาการแห่ง มจธ. เพื่อให้บุคลากรใน มจธ. มีสุขภาพที่แข็งแรง ทำงาน หรือเรียนได้อย่างมีความสุข และส่งผลให้องค์กรสามารถประเมินตัวชี้วัดคุณภาพในด้านปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันของบุคลากรได้อีกด้วย
  • บริการรถรับ-ส่งบุคลากร โดยแบ่งเป็นรับ-ส่งภายในมหาวิทยาลัย และอำนวยความสะดวกในการเดินทางมาปฏิบัติงานของบุคลากร
  • ที่พักผ่อนให้บุคลากรสามารถนอน (งีบ) ได้ในช่วงบ่าย (ไม่เกินวันละ 1 ชั่วโมง) เพื่อประโยชน์ต่อการทำงาน
  • สวัสดิการบริการเครื่องดื่มฟรี สำหรับบุคลากรและนักศึกษา เช่น ทำเป็นคูปองแจก หรือสำหรับนักศึกษา ในทุกสถานที่ที่นักศึกษาทำกิจกรรมต่างๆ
  • สวัสดิการหอพัก สำหรับบุคลากรที่มีภูมิลำเนาอยู่ต่างจังหวัด โดยจัดเป็นราคาเหมาจ่ายต่อปี ในราคาประหยัดเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่าย และลดค่าครองชีพของบุคลากร
  • บ้านพักรับรองต่างจังหวัด เพื่อเป็นสวัสดิการสำหรับบุคลากรใน มจธ. เป็นที่พักราคาถูก เป็นที่พักผ่อนกับครอบครัว มีโอกาสพบปะสังสรรค์ และสร้างความผูกพัน
  • ห้อง KM HOME เพื่อให้บุคลากรได้พบปะ พูดคุย ได้แบ่งปันความรู้กัน เป็นการ Show & Share และการแบ่งปันแนวทางปฏิบัติงานที่ดี (Best Practice)

   

  imageimageimage  

   

  • Sport Complex เพื่อให้บุคลากรได้ออกกำลังกาย มีสุขภาพที่แข็งแรง เป็นที่พักผ่อน ร้องเพลงคาราโอเกะ หรือซ้อมเต้น cover dance
  • บริการ 7-eleven บริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัย และด้านหน้าโรงอาหาร เพื่อใช้บริการเคาน์เตอร์เซอร์วิสได้อย่างรวดเร็ว เป็นการอำนวยความสะดวกสำหรับบุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
  • บริการอาคารที่จอดรถ เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับบุคลากร อาจารย์ นักศึกษา รวมทั้ง ผู้มาติดต่อภายนอกมหาวิทยาลัย
  • สร้างพระพุทธรูป โดยชมรมพุทธศาสนาของ มจธ. เพื่อให้นักศึกษาและบุคลากร เช่าไปบูชาหรือร่วมทำบุญได้ด้วย
  • The Super Bookstore เพื่อจำหน่ายหนังสือทุกชนิด มีระบบการจำหน่าย Online มีระบบการค้นหาหนังสือภายในร้านด้วยระบบคอมพิวเตอร์ โดยตั้งอยู่ด้านหน้า KMUTT เพื่อให้บุคคลภายนอกเข้ามาใช้บริการได้ มีการจำหน่ายของที่ระลึก KMUTT เช่น เสื้อโปโล กระเป๋านาฬิกาแขวน เป็นต้น
  • มุมกิจกรรมสำหรับชาว มจธ. เพื่อให้บุคลากรได้พูดคุย รับฟัง หรือทำในสิ่งที่ตัวเองชอบและสนใจ เช่น ศิลปะ งานฝีมือ การทำอาหาร ดนตรี เป็นต้น
  • จัดกิจกรรมลดโลกร้อน โดยจัดในวันหยุด เช่น การปลูกต้นไม้ตามป่าชายเลนหรือสถานที่อื่นๆ การสร้างศาลานั่งพัก การใช้ภาษาไทย และภาษาอื่นๆ วันละคำ เป็นต้น
  • ตลาดนัดสินค้าราคาถูก เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับแม่ค้า มีการจัดทางเดินที่สะดวกสำหรับการซื้อขาย
  • บริการ "Spa Bangmod" เพื่อบริการเกี่ยวกับสุขภาพของชาว มจธ. เป็นการปรับสภาพร่างกาย และสมอง ให้ตื่นตัว และพร้อมที่จะทำงานตลอดเวลา เช่น การนวดแผนไทย นวดคลายเครียด นวดน้ำมัน เป็นต้น
  • สวัสดิการค่าอาหาร เช่น มีคูปองค่าอาหาร โดยเน้นเรื่องคุณภาพ ราคาถูก สะอาด ถูกสุขอนามัย เป็นต้น 

   

            จากไอเดียดีๆ ที่นำเสนอ อนาคตข้างหน้าอาจจะเกิดขึ้นใน มจธ. ต้องติดตามดูนะค่ะ...

   

   

  ชอบรูปภาพประกอบมากครับเมื่อไหร่ KM จะมีสวัสดิ์การเหล่านี้ให้แก่บุคลากรและนักศึกษาบ้างครับ :)

  Admin#2 3700 days ago