Welcome
Guest User
 

  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลจากกิจกรรมประจำเดือนกันยายน 2553

   

  image

   

  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลจากกิจกรรมประจำเดือนกันยายน 2553

  ในหัวข้อ “ประโยคคึก ฮึกเหิม เติมกำลังใจ”

   

  Comment ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ถูกใจ (ได้รับ Like) จากผู้เยี่ยมชมมากที่สุด 5 อันดับแรกจะได้รับรางวัล ดังนี้

   

  อันดับที่ 1 - 4  ได้รับ เสื้อโปโลของทีมงานจัดการความรู้ มจธ.

  อันดับที่ 5       ได้รับ บัตรชมภาพยนตร์รางวัลละ 2 ที่นั่ง

   

  รายชื่อผู้ได้รับรางวัล 5 อันดับแรก

  image

   

  รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดเรียงตามจำนวน Like ที่ได้รับ ดังนี้

  รายชื่อ - จำนวน like

   

  image

   ข้อมูล ณ วันปิดกิจกรรม 20 กันยายน 2553

   

  * สำหรับท่านที่ได้จำนวน Like เท่ากัน ทีมงานฯ ขอให้สิทธิท่านที่เข้ามา Comment ก่อนนะค่ะ

   

  ผู้ได้รับรางวัลสามารถติดต่อขอรับรางวัลได้ที่

  คุณประทุมพร งานจัดการความรู้ มจธ.

  ส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี โทร. 8084