Welcome
Guest User
 

  สรุปกิจกรรมโสเหล่ - ของเล่นของเด็กฮิป By ธันยวิช วิเชียรพันธ์

  image

  เนื่องจากคุณครูธันยวิช (ครูแจ๊ค) ได้ทำงานเกี่ยวกับเด็ก และได้เห็นการเรียนรู้จากของเล่นอยู่ตลอดเวลา จึงได้เล่าเรื่องเกี่ยวกับพัฒนาการของของเล่นโดยสังเกตจากของเล่นสมัยรุ่นคุณปู่ จนถึงปัจจุบัน

   

  เปิดลังคุณปู่ เป็นของเล่นประเภทไม้ มีสานปลาตะเพียน ม้าก้านกล้วย

    

  เปิดลังคุณพ่อ เป็นขอจะเป็นพวกสังกะสี

   

  เปิดลังคุณอาและพี่ชาย เป็นพวกวีดีโอเกมส์ต่าง ๆ เป็นแบบ 8 บิท เช่น เกมส์มาริโอ

   

  เปิดลัง “น้องแจ๊ค” ตัวเอง เป็นเกมส์แบบ 16 บิท ซึ่งตอนนั้นก็ถือว่าหรูมาก

   

  เปิดลังของน้อง น้องเป็นผู้ชายแต่ก็เล่นตุ๊กตาบาร์บี้ด้วย จะเป็นเกมส์ playstation 1 และ 2

   

  เปิดลังรุ่นหลาน ก็เป็น Nintendo พวก PS playstation 3

   

    

  จากของเล่นต่างๆ จึงทำให้เกิดคำถามว่า “ทำไมเราถึงไม่สร้างของเล่นเอง” Concept ของโรงเรียนดรุณสิกขาลัย คือ Construction Rhythms เราต้องสร้างเอง ถ้าเด็กได้สร้างของเล่นเองก็จะเกิดการเรียนรู้  MIT ก็สร้างเครื่องมือในการสร้างของเล่นออกมามากมาย เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่างๆ ให้เด็กได้สร้างของเล่นเองจะได้เกิดการเรียนรู้นะครับ โปรแกรม Micro Worlds Pro เด็กจะสามารถเขียนโปรแกรมทำเกมส์ได้เอง ทำการ์ตูนแอนนิเมชั่นได้เอง และทำหลายๆ อย่างได้เอง

   

   

  ตัวอย่างโปรแกรมทำของเล่นเพื่อการเรียนรู้

     โปรแกรม Scratch ซึ่งดัดแปลงมาจากโปรแกรม Micro Worlds Pro โดยแทนที่จะพิมพ์คำสั่งก็เปลี่ยนเป็นการนำชุดคำสั่งมาใส่ไว้ในบล็อกสี ซึ่งเด็กสามารถลากนำมาวางได้ ทำให้เด็กสามารถทำเกมส์ได้ง่าย ที่ดีมากๆ คือ Scratch มี Scratch Community เมื่อเด็กทำเสร็จแล้วเขาสามารถแชร์โดย Upload ขึ้นไปใน Blog ของตัวเอง ซึ่งใครก็สามารถเข้ามาเล่นได้ Lego และ Gogo Board ซึ่งคิดค้นโดยนักศึกษาปริญญาเอกที่ MIT จะมี Sensor ซึ่งลักษณะการทำงานจะคล้ายๆ กับ Nintendo สามารถใช้ทำเกมส์ได้ง่าย ซึ่งตอนนี้เด็กที่โรงเรียนดรุณสิกขาลัยก็เล่นอยู่