Welcome
Guest User
 

  สรุปกิจกรรมโสเหล่ – “Inside Out” By อาจารย์ชาคร รัศมีเฟื่องฟู

        

  image

          อาจารย์ชาคร รัศมีเฟื่องฟู (ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์) ได้เล่าถึงความสวยความงาม เพราะเกิดจากความอึดอัดใจ เพราะปัจจุบันนี้มีแต่คนอยากสวย (แต่ฉลาดน้อย) โดยได้พูดถึง “Inside Out” หมายความว่า การนำเอาความสวยที่อยู่ในตัวเราไปใช้ให้เกิดประโยชน์ นั่นเอง

  หลายคนคิดใจว่า "ความสุขของคนเราเกิดจากเงิน"

   ความสุขของคนเราเกิดจากความจำเป็นขั้นพื้นฐาน

  • อาหาร - ถ้าไม่มีอาหารก็จะอยู่ไม่ได้

  • ที่อยู่อาศัย - เป็นสิ่งจำเป็น

  • เสื้อผ้า - ถ้าไม่มีเสื้อผ้าอาจจะได้ เช่น การใช้ใบตอง หรือฝ้าย แต่ถ้าเป็นสังคมการทำงานคนเราทำงานก็ต้องซื้อเสื้อผ้า

  • ยารักษาโรค - บางโรคก็หายเองได้ แต่บางโรคต้องอาศัยยา

   

  ความสุขของคนเราเกิดจาก

  • ความรัก - ทุกคนเกิดมาต้องมีความรัก

  • ครอบครัว - บางคนมีครอบครัวแต่ไม่มีเพื่อน

  • เพื่อน - ปัจจัยหลัก

  • งาน และความสำเร็จ - ถ้าทำงานจนเกษียณแล้วคุณไม่เคยสำเร็จเลยคุณก็คงไม่มีความสุข

  • ความฝัน และ การทำได้ – คนเราต้องมีความฝันแต่คุณไม่มีความฝันเลย คุณก็จะไม่มีความสุข

         

  ความยอมรับจากสังคมรอบข้าง - สำหรับคนในโลกนี้ต้องได้ความยอมรับจากสังคม (บางคน) เช่น การมีโทรศัพท์มือถือ การใช้รถยนต์ เป็นต้น

   

  อาหารเสริมสร้างโฉม-ชะลอแก่ – ไม่มีประโยชน์

   

  เครื่องดื่มและอาหารเสริมผสมคอลลาเจน  - ไม่จำเป็น

  • vitamins  & minerals – อาจนะดีสำหรับคนที่ชอบบำรุง แต่ก็ไม่จำเป็น แต่ถ้าอายุ 50 ปีก็ถือว่าจำเป็น แต่ถ้าอายุแค่ 30 ปี ก็ควรกินอาหารให้ครบ 5 หมู่ก็พอแล้ว

  • ฟิตเนส - มีคนประเภทหนึ่งที่ชอบให้มีกล้ามเนื้อ

   

  การออกกำลังกายที่หนักและหักโหมเกินสมรรถนะตนเอง - เป็นการสวยแบบไร้ค่า

   

  การผ่าตัดเพื่อความงาม

  • เต้านมหญิง หน้าอกชาย

  • อวัยวะเพศ (ช./ญ.) - ปัจจุบันถือเป็นแฟชั่นไปแล้ว

  • โครงหน้า  จมูก  ตา - ไม่จำเป็น

  • แก้ม  คาง - ไม่จำเป็น

  • เลนส์ตา - ไม่จำเป็น

  • ริ้วรอย ตีนกา หน้าผาก

   

   

  เครื่องดื่มและอาหารเสริมผสมคอลลาเจน  - ไม่จำเป็น

  • vitamins  & minerals – อาจนะดีสำหรับคนที่ชอบบำรุง แต่ก็ไม่จำเป็น แต่ถ้าอายุ 50 ปีก็ถือว่าจำเป็น แต่ถ้าอายุแค่ 30 ปี ก็ควรกินอาหารให้ครบ 5 หมู่ก็พอแล้ว

   

   

  การออกกำลังกายที่หนักและหักโหมเกินสมรรถนะตนเอง - เป็นการสวยแบบไร้ค่า

   

  คุณภาพ - ศักยภาพภายในตัวตนที่มีคุณค่าสูงและยั่งยืน

  ดังนั้น คนเราทำงานด้วยกันใน มจธ. ก็ให้มีจิตที่ดีต่อกัน

  • ความรู้สึกนึกคิด (จิต) ที่ดี และ ละเอียดอ่อน - เรามีจิตสาธารณะต่อ มจธ. หรือไม่ เราทำเพื่อ มจธ. หรือไม่

  • ความคิดแนวก่อสร้างเชิงบวก - ไม่ใส่หน้ากากเข้าหากัน ทำเพื่อส่วนร่วม

  • บทสนทนา และ การปฏิสัมพันธ์ แนวเสริมสร้าง - ต้องมีการสนทนากัน

  • ยิ้ม - การเข้าร่วมประชุม สัมมนา หรือที่ทำงาน ก็ต้องยิ้มให้กันและกัน

  • ความสัมพันธ์แบบมุ่งเน้นการเข้าใจซึ่งกันและกัน - พยายามเข้าใจคนอื่น เอาใจเขามาใส่ใจเรา

  • การวิเคราะห์ความก่อนการให้คำแนะนำกับผู้อื่น