Welcome
Guest User
 

  สรุปกิจกรรมโสเหล่ - "กว่าจะไต่ไปถึงอมก๋อย" By เบญจวรรณ ดำรงค์กิจการ

  imageผู้ที่จะมาเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับการดำเนินงานของโครงการหลวง นั่นคือ คุณเบญจวรรณ ดำรงค์กิจการ จากสถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ (สรบ.) ในหัวข้อ “กว่าจะไต่ไปถึงอมก๋อย” 

   

  ทำไมเราจะต้องไปอมก๋อย : เพราะเป็นการทำงานเพื่อสนับสนุนแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

   

  งานที่เราทำที่อมก๋อยมีอะไรบ้าง : เป้าหมาย คือ ทำให้เด็ก เยาวชน และชาวบ้านมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น รวมถึงเด็กและเยาวชนมีโอกาสทางการศึกษาเพิ่มมากขึ้น การดำเนินงานออกเป็น 6 แผนงาน ได้แก่

  1. การสร้างความสามารถให้ชุมชนพึ่งตนเองได้ด้านอาหารและพลังงาน

  2. การสร้างความสามารถของครูและการมีส่วนร่วมของชุมชนด้านการบูรณาการการเรียนการสอน

  3. การประยุกต์เทคโนโลยีและการจัดการเทคโนโลยีที่เหมาะสม

  4. การสร้างความสามารถเยาวชนและชุมชนด้านการสื่อสารภาษาไทย

  5. การพัฒนาระบบการจัดการองค์ความรู้และระบบฐานข้อมูล

  6. การพัฒนาภาวะสุขอนามัยในเด็กและเยาวชน

   

  สถานที่ตั้ง : อำเภออมก๋อยอยู่ในประเทศไทย ตั้งอยู่ทางใต้สุดของจังหวัดเชียงใหม่ อยู่สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 1,000 เมตร อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร 875 กิโลเมตร

   

  การเดินทาง : เดินทางจากอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เดินทางไปถึงตัวเมือง อำเภออมก๋อย ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง (อยู่ห่างจากตัวเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 179 กิโลเมตร)

   

  สิ่งที่ต้องเตรียมอะไรไปอมก๋อยบ้าง : รองเท้าบูท เสื้อกันฝน เต้นท์ ถุงนอน ไฟฉาย และเทียน

   

  กิน อยู่ หลับ นอนที่อมก๋อย : กางเต้นท์ในโรงเรียนของเด็กๆ จะได้รับบรรยากาศทานข้าวใต้แสงเทียน

   

  เยี่ยมศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

  เป็นสำนักงานของ มจธ. มีบ้านแบบกระท่อมหลังเล็กๆ ชาวบ้านช่วยกันสร้างให้

   

  พาหนะในการเดินทาง : ต้องเดินทางด้วยรถกะบะ และต้องเป็นรถโฟร์วิวล์เท่านั้น

   

  อุปกรณ์ในการเดินทาง : เชือก จอบ แม่แรง ปั๊มลม โซ่  

   

  เส้นทางการเดินทาง : เนื่องจากมีฝนตกตลอด ถนนจะลื่นมาก และเป็นโคลนตลอดเส้นทาง

   

  และแล้วก็มาจนถึง ..ศศช. ปิตุคี : เป็นโรงเรียนมีอาคาร 2 หลัง

   

  ในงานครบรอบ 50 ปีแห่งการก่อตั้ง มจธ. : ติดตามชมช่วง "สองมือปลูกความดี หนึ่งใจเพื่อสังคม" ในวันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม 2553 เวลา 23.00 น. ช่อง 3

   

  เพราะคน มจธ. ไม่เหมือนใคร ฉะนั้นจึงไม่น่าแปลกใจ ถ้าจะเห็นคน มจธ. กระจายตัวอยู่ตามภาคต่างๆ ของประเทศไทย เพื่อคอยช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคม ให้มีชีวิตความเป็นอยู่และได้รับโอกาสทางการศึกษาเพิ่มมากขึ้น พวกเราหวังว่า...วันนี้ คน มจธ. อีกหลายคนจะเข้าใจสิ่งที่พวกเราทำอยู่และจะเป็นอีกแรงที่คอยช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้พวกเรา คน มจธ. เหมือนกัน ทำงานได้ต่อไป

   

  * ขอเชิญชวนทุกท่านที่มีวัสดุอุปกรณ์ทางการศึกษาที่ไม่ได้ใช้แล้ว ให้นำมาบริจาคได้ที่ สำนักงานอธิการบดี ชั้น 7

  เพื่อนำไปมอบสำหรับเด็กนักเรียนที่อมก๋อยกันค่ะ *