Welcome
Guest User
 

    จดหมายข่าว เดือนมีนาคม 2554

    จดหมายข่าวฉบับนี้ ทีมงานจัดการความรู้ มจธ.มีข่าวสารเกี่ยวกับ KM ที่น่าสนใจมาฝากเช่นเคย ทั้งข่าว KM จากหน่วยงานต่างๆ เช่น คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี GMI กับการอบรมหลักสูตรพัฒนาบุคลากร ตามแนวทางจัดการความรู้และเรื่องเล่าชาว สวท. นอกจากนี้ยังมี ตอนต่อของ "การตรวจสอบความรู้" อีกด้วย อย่ารอช้า รีบมาติดตามรายละเอียดข่าวสารทั้งหมดกันเลยครับ

    ดาวน์โหลด จดหมายข่าวประจำเดือน มีนาคม 2554
    ได้ที่นี่