Welcome
Guest User
 

  บรรยากาศ KM Team Morning Talk ครั้งที่ 8

  Morning Talk 8

   

   

  image

   

  โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กลุ่มทีมงานจัดการความรู้ KM Team Morning Talk ได้ดำเนินมาถึงครั้งที่ 8 แล้ว ซึ่งคราวนี้จัดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2554 และยังได้รับความเอื้อเฟื้อทางด้านสถานที่จากสำนักหอสมุดเช่นเคย

  สำหรับหัวข้อในครั้งนี้ก็คือ “พื้นที่กิจกรรมการเรียนรู้ (Learning Space)” โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ ปริยกร ปุสวิโร มาแบ่งปันประสบการณ์จากการมีส่วนร่วมในการพัฒนา พื้นที่การเรียนรู้ (Learning Space) ที่ส่งเสริมในเรื่อง ความคิดสร้างสรรค์ (Creative) ซึ่งได้มีการดำเนินการไปแล้วที่ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ อาจารย์ปริยกรได้ยกตัวอย่างและแสดงภาพประกอบ การบูรณะเฟอร์นิเจอร์เก่าของภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ที่ได้มีการพูดคุยและร่วมกับกรรมการหัวหน้าชั้นปีของนักศึกษา และสร้างกิจกรรมร่วมกันโดยนำเฟอร์นิเจอร์เก่าจากที่อื่นมาลงสีใหม่ เช่น การตกแต่ง Locker เก่าๆ ทำให้เกิดเป็นมุมถ่ายภาพของนักศึกษา ซึ่งถือเป็นการทำให้เกิดพื้นที่การเรียนรู้ที่ผู้เรียนมีส่วนร่วมและรู้สึกเป็นเจ้าของ

   

   

     image      image

   

  โดยแนวทางในการปรับปรุงพื้นที่ว่างเปล่าให้เกิดประโยชน์นั้นจำเป็นต้องมีการพูดคุยถึงความต้องการของผู้ใช้งานด้วย เช่นการปรับปรุงพื้นที่ว่างของภาควิชาวิศวคอมพิวเตอร์นั้นก็ได้มีการพูดคุยกันระหว่างเจ้าหน้าที่และนักศึกษาเพื่อให้เกิดความเข้าใจในการพัฒนาพื้นที่ให้ตรงกับความต้องการ อย่างการหารือกับมัณฑนากรในการใช้สีและวัสดุเพื่อเปลี่ยนบรรยากาศให้เกิดความสดใสและกระตุ้นให้นักศึกษาอยากมาทำกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยมากขึ้น หรือแนวทางการใช้พื้นที่ร่วมกันโดยมีสร้างตารางเวลาขึ้นมาว่าช่วงใดเป็นการใช้เพื่อติวการเรียนหรือช่วงใดใช้ในกิจกรรมเชียร์เป็นต้น

  ถัดมาเป็นการแสดงภาพบรรยากาศ Learning Space จากหลากหลายสถานที่เช่น Museum of Science ในปารีสประเทศฝรั่งเศส ที่เป็นลักษณะ Street Show โรงงาน VOLKSWAGEN ที่ประเทศเยอรมันซึ่งมีการทำเป็น Auto City ที่แสดงให้เห็นกระบวนการผลิตรถยนต์ และ Living Museum ที่บริเวณกำแพงเบอร์ลินมีการทำบอร์ดแสดงเองราวทางประวัติศาสตร์อยู่ตามแนวกำแพง

   

  image image image

   

  ส่วนช่วงท้ายเป็นการตอบข้อซักถามจากหน่วยงานต่างๆ เช่นคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะ  ศิลปศาสตร์ และสำนักหอสมุด อาจารย์ปริยกรได้ตอบข้อสงสัยว่าในการพัฒนาพื้นที่กิจกรรมการเรียนรู้ (Learning Space) จะเกิดขึ้นได้ต้องเกิดจากการร่วมมือจากทุกฝ่ายทั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงนักศึกษาซึ่งเจ้าหน้าที่ต้องรู้ว่าจะสามารถดึงเข้ามาร่วมในการพูดคุยได้อย่างไร ส่วนแนวทางในการพัฒนาในอนาคตนั้นควรมอบหมายให้นักศึกษากลับไปคิดว่าจะมีกิจกรรมอะไรบ้างและจะร่วมกันพัฒนาพื้นที่ให้สอดคล้องกับกิจกรรมต่างๆนั้นได้อย่างไร ทั้งนี้หากหน่วยงานใดต้องการคำปรึกษาในการพัฒนาพื้นที่กิจกรรมการเรียนรู้ ทางอาจารย์และกลุ่มมัณฑนากร (Interior) ซึ่งเป็นศิษย์เก่ายินดีให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างยิ่ง

   

   

  ทีมงานจัดการความรู้