Welcome
Guest User
 

  KM user's Blog

  สรุปกิจกรรมประจำเดือนกันยายน 2553 "ประโยคคึก ฮึกเหิม เติมกำลังใจ"
  October 11, 2010 Comment(0)
  สำหรับกิจกรรมประจำเดือนกันยายน 2553 "ประโยคคึก ฮึกเหิม เติมกำลังใจ" ที่งานจัดการความรู้ มจธ. ได้จัดขึ้นเพื่อเชิญชวนให้บุคลากร มจธ.  ได้เข้ามาร่วมส่งกำลังใจผ่านตัวอักษรไม่ว่าจะเป็น กลอน คำคม วลี ... (Read More..)
  บรรยากาศ งาน KM Day
  October 08, 2010 Comment(0)
      เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2553 ที่ผ่านมา ทีมงานจัดการความรู้ มจธ. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีได้จัดงาน KM Day ณ ห้องประชุมจำรัส ฉายะพงศ์ อาคารเรียนรวม 2 ... (Read More..)
  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลจากกิจกรรมประจำเดือนกันยายน 2553
  September 21, 2010 Comment(0)
      ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลจากกิจกรรมประจำเดือนกันยายน 2553 ในหัวข้อ “ประโยคคึก ฮึกเหิม เติมกำลังใจ”   Comment ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ถูกใจ (ได้รับ Like) จากผู้เยี่ยมชมมากที่สุด 5 ... (Read More..)
  การศึกษาดูงานด้าน KM บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
  September 14, 2010 Comment(0)
  ทีมงานจัดการความรู้ได้จัดโครงการศึกษาดูงานด้านการจัดการความรู้และองค์กรแห่งการเรียนรู้  ในหัวข้อ “ประสบการณ์การขับเคลื่อนองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้วย KM” ณ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด ... (Read More..)
  การศึกษาดูงานด้าน KM กรมสรรพากร
  August 31, 2010 Comment(0)
       เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2553 ที่ผ่านมา ทีมงานจัดการความรู้ได้จัดโครงการศึกษาดูงานด้านการจัดการความรู้และองค์กรแห่งการเรียนรู้ ในหัวข้อ ... (Read More..)
  กิจกรรมประจำเดือนกันยายน 2553 ในหัวข้อ “ประโยคคึก ฮึกเหิม เติมกำลังใจ”
  August 31, 2010 Comment(15)
                 ความเปลี่ยนแปลงมากมายวุ่นวายที่เกิดขึ้นกับโลกใบนี้ของเรานั้น คงส่งผลกระทบต่อใครหลายคน ทั้งบั่นทอนกำลังใจและแรงบันดาลใจให้หดหายไปที่ละน้อย ... (Read More..)
  คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ กับกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
  August 25, 2010 Comment(0)
                 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2553 ที่ผ่านมา ทีมงานจัดการความรู้ คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ โดยผศ.ดร.ภูริต ธนะกิจเกษม ประธานคณะทำงานการจัดการความรู้ ได้เชิญผศ.นงนุช ภัทราคร ... (Read More..)
  บรรยากาศ “การอบรมเชิงปฏิบัติการในการเขียน Blog ของเว็บไซต์การจัดการความรู้ มจธ. รุ่นที่ 3”
  August 24, 2010 Comment(0)
            เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2553 ทีมงานจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในการเขียน Blog ของเว็บไซต์การจัดการความรู้ มจธ. รุ่นที่ 3 ณ ... (Read More..)
  Page : 123456789