Welcome
Guest User
 

  KM user's Blog

  ประกาศรายชื่อผู้โชคดี รับ KM อั่งเปา
  February 12, 2010 Comment(15)
  ประกาศรายชื่อ- ประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับ KM อั่งเปา จากการร่วมสนุกตอบคำถาม ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2553 รายชื่อผู้โชคดี 3 ท่านแรก ในแต่ละช่วงเวลา  ช่วงแรก เวลา 9.30 น. ได้รับ บัตรชมภาพยนตร์ ท่านละ 2 ... (Read More..)
  ตอบคำถาม KM อั่งเปาลุ้นรางวัล ช่วงที่ 1
  February 11, 2010 Comment(37)
  กติกาการร่วมลุ้น KM อั่งเปา 1.  ทีมงานจัดการความรู้ มจธ. จะตั้งคำถาม2 ข้อ  ในแต่ละช่วงเวลา โดยให้ผู้เข้าร่วมลุ้นตอบคำถาม        โดยแบ่งเป็น 3 ช่วงเวลา คือ  -    ช่วงที่ 1 เวลา 9.30 น.  -   ... (Read More..)
  ตอบคำถาม KM อั่งเปาลุ้นรางวัล ช่วงที่ 3
  February 11, 2010 Comment(37)
  กติกาการร่วมลุ้น KM อั่งเปา 1.  ทีมงานจัดการความรู้ มจธ. จะตั้งคำถาม2 ข้อ  ในแต่ละช่วงเวลา โดยให้ผู้เข้าร่วมลุ้นตอบคำถาม        โดยแบ่งเป็น 3 ช่วงเวลา คือ  -    ช่วงที่ 1 เวลา 9.30 น.  -   ... (Read More..)
  ตอบคำถาม KM อั่งเปาลุ้นรางวัล ช่วงที่ 2
  February 11, 2010 Comment(17)
  กติกาการร่วมลุ้น KM อั่งเปา 1.  ทีมงานจัดการความรู้ มจธ. จะตั้งคำถาม2 ข้อ  ในแต่ละช่วงเวลา โดยให้ผู้เข้าร่วมลุ้นตอบคำถาม        โดยแบ่งเป็น 3 ช่วงเวลา คือ  -    ช่วงที่ 1 เวลา 9.30 น.  -   ... (Read More..)
  กติกาการตอบคำถาม KM อั่งเปาลุ้นรางวัล
  February 11, 2010 Comment(0)
  กติกาการร่วมลุ้น KM อั่งเปา 1.  ทีมงานจัดการความรู้ มจธ. จะตั้งคำถาม2 ข้อ  ในแต่ละช่วงเวลา โดยให้ผู้เข้าร่วมลุ้นตอบคำถาม        โดยแบ่งเป็น 3 ช่วงเวลา คือ  -    ช่วงที่ 1 เวลา 9.30 น.  -   ... (Read More..)
  Page : 123456789