Welcome
Guest User
 

  February 2009

  แนะนำหนังสือ: เมฆ หมอก
  February 11, 2009 Comment(0)
      โดยส่วนตัวแล้ว ผมชอบเมฆและหมอกตรงที่มันทำให้ผู้สึกเย็นและสบายในวันที่มันสะสมความชื้นได้มากพอ ร่างใหญ่อันอุ้ยอ้ายก็พร้อมจะกลั่นกลายลงมาเป็นสายฝน หล่นลงมาช่วยลดความร้อนเร่า ... (Read More..)
  เริ่มต้นการจัดการความรู้
  February 02, 2009 Comment(0)
    เมื่อปลายปีที่แล้ว มหาวิทยาลัยได้เรียนเชิญ ดร.ประพนธ์  ผาสุขยืด ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม (สคส.) มาให้ความรู้ในเรื่อง "การจัดการความรู้ และองค์กรแห่งการเรียนรู้" ... (Read More..)