Welcome
Guest User
 

    July 2009

    เจอวิกฤติ จะเลือกวิวัฒน์ หรือจะเอาวิบัติ
    July 08, 2009 Comment(0)
    บทความธรรมะเตือนสติให้เอาชนะวิกฤติ โดยพระธรรมปิฏก (พิพม์ครั้งแรก พ.ศ.2542) สารบัญ   คำปรารภ ............................................................................... (๑) อนุโมทนา .............................................................................. (๒) เจอวิกฤต จะเลือกวิวัฒน์ ... (Read More..)