Welcome
Guest User
 

    May 2010

    ข้อคิดการทำงาน จาก ประภาส ชลศรานนท์
    May 09, 2010 Comment(1)
    ผมเพิ่งกลับมาจากการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชา GEN 121 ที่จ.นครนายกครับ   ไปครั้งนี้ ถือว่าคุ้มค่าทีเดียว เพราะนอกจากจะได้ทั้งความรู้ เทคนิค ... (Read More..)