Welcome
Guest User
 

  เจอวิกฤติ จะเลือกวิวัฒน์ หรือจะเอาวิบัติ

  บทความธรรมะเตือนสติให้เอาชนะวิกฤติ โดยพระธรรมปิฏก (พิพม์ครั้งแรก พ.ศ.2542)

  สารบัญ

   

  คำปรารภ ............................................................................... ()

  อนุโมทนา .............................................................................. ()

  เจอวิกฤต จะเลือกวิวัฒน์ หรือจะเอาวิบัติ ....

  ว่าวิกฤตเป็นโอกาสแต่เรารู้จักใช้โอกาสนั้นหรือเปล่า .....................

  ถ้าเก่งจริง ต้องเอาประโยชน์จากทุกข์ภัยให้ได้ .................................

  วิกฤตเศรษฐกิจยังไม่เท่าไร  เรื่องใหญ่แท้คือวิกฤตคุณภาพของคน ........

  ถ้าเป็นนักบริโภคที่ขาดความเป็นนักผลิต ถึงแม้เจริญก็เป็นเพียงภาพลวงตา .......

  ถึงจะเป็นนักผลิตขึ้นมาได้ ก็ไม่พอจะสร้างชีวิตและโลกให้ดี ........... ๑๑

  ลุกขึ้นเดินหน้าทำท่าจะไปแล้ว ก็ต้องระวังอย่าไปติดยากล่อม ......... ๑๓

  เบื้องหลังประเทศที่พัฒนา คือประวัติการฟันฝ่าทุกข์ภัย ................. ๑๖

  ชีวิตจะรุ่งเรือง สังคมจะเลิศล้ำ ต้องหมั่นทำแบบฝึกหัดไม่ว่างเว้น .... ๑๘

  การประหยัด คือแบบฝึกหัดแรกที่รอพิสูจน์คนไทย ......................... ๒๒

  ตอบนักศึกษา ......................................................................... ๒๕

   

   คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลด