Welcome
Guest User
 

  รวม twitter ของหน่วยงาน มจธ.

   

  จากการที่ได้ลองใช้ twitter มาสักระยะ ก็พบว่า มีหลายหน่วยงานของมจธ. เริ่มให้ความสนใจและหันมาใช้กันมากขึ้น เลยคิดว่า น่าจะรวบรวมบรรดา twitter ของชาวเราไว้ให้เป็นที่เป็นทาง ใครสนใจจะ follow หน่วยงานไหน ก็คลิกที่ชื่อหน่วยงานได้เลยครับ

   

  KMUTT News

  KLINICS

   School of Information Technology

   School of Architecture and Design

   JGSEE

   KMUTT Alumni

   การจัดการความรู้ มจธ.

   

  เบื้องต้นก็มีเท่านี้ก่อนนะครับ ถ้ามีเพิ่มเติมจะมี update ให้อีกครั้งครับ