Welcome
Guest User
 

  KM ไม่ลอง ไม่รู้

  ไม่ออกเดิน ก็ไม่รู้ว่าความเหนื่อยมันเป็นยังไง

   

  ไม่ลองกิน ก็ไม่รู้ว่าอร่อยถูกปากแค่ไหน

   

  ไม่ลองกระโดด จะรู้ไหมว่าอากาศในที่สูงสดชื่นหรือเปล่า

   

  ไม่ลองเปิดใจ ก็ไม่มีทางได้รู้ถึงความรู้สึกในใจของตัวเอง

   

  เช่นเดียวกับ KM ถ้าไม่เริ่มเรียนรู้ ไม่เริ่มลงมือทำ ไม่มีทางรู้ได้เลยว่าผลจะเป็นอย่างไร !!!

   

  Creative Commons License

  ต้องลองถึงจะรู้นะครับ

  ยังไงซะ สิบปากว่าไม่เท่าลงมือทำนะครับ

  Admin#2 3847 days ago