Welcome
Guest User
 

  สวท. กับการจัดการความรู้

   

  เมื่อวานนี้ (15 ก.พ. 53) พวกเราทีมงานจัดการความรู้ มจธ. ได้มีโอกาสไปพบปะ พูดคุย และแลกเปลี่ยนกับทีมงานจัดการความรู้ของ สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวท.) ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการนำการจัดการความรู้มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน

   

  จากเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ดังกล่าว ผมได้เห็นข้อได้เปรียบ หรือจุดเด่นหลายประการที่จะเป็นปัจจัยสำคัญในการเดินหน้าเรื่องการจัดการความรู้ให้ประสบความสำเร็จ ซึ่งขอออกตัวว่าภาพที่เห็นและประเด็นที่สกัดออกมาได้นั้น อาจจะไม่ใช่ภาพรวมทั้งหมดของสวท. เป็นเพียงเฉพาะส่วนที่ผมได้พบเห็นเท่านั้น โดยขอลำดับเป็นข้อ ๆ ดังนี้

   


  - มีความเป็นทีมสูง ซึ่งอาจเกิดจากทั้งธรรมชาติของผู้ปฏิบัติงาน (ที่มีพื้นฐานเป็นนักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเหมือนกัน) และวิธีการปฏิบัติงานที่ร่วมวิจัยกันเป็นทีม

   


  - มี Advance/Apply Technical Knowledge ที่อยู่ในรูปแบบของ Tacit Knowledge (TK) อันเกิดมาจากการลงมือทำ/การปฏิบัติงาน ซึ่งตัวผมเองมองเห็นว่ามีทั้งความรู้ในเชิงเทคนิค (ความรู้ในสร้าง/พัฒนา/ประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) และการบริหารจัดการ (ความรู้ที่ทำให้สามารถทำงานหรือนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้ได้อย่างราบรื่น/มีประสิทธิภาพ)

   


  - มีหัวหน้าศูนย์ที่มีประสบการณ์มาก พร้อมจะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสามารถเป็นผู้สร้างบรรยากาศได้ดี

     นอกจากนี้ยังมีความรู้ประเภท TK อีกหลากหลายประเภท ตัวอย่างเช่น ในระหว่างการประชุม มีสมาชิกท่านหนึ่งเล่าให้ฟังว่า โดยปกติแล้วมหาวิทยาลัยจะจัดสรรงบประมาณสำหรับการทำกิจกรรมกับชุมชนปีละประมาณ 4.5 ล้านบาท แต่ในความเป็นจริงแล้ว เราใช้งบมากกว่านั้นโดยตลอด

   


  สิ่งที่น่าค้นหาสำหรับผมก็คือ
  : ทีมงานที่สามารถหาเงินที่นอกเหนือจากงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรมาได้นั้น คือใคร มีวิธีการอย่างไร หน่วยงาน/แหล่งทุนที่ในการสนับสนุน และ connection point คือใคร

     นอกจากนี้หากพิจารณาถึงเครื่องมือหรือวิธีการในการเรียนรู้สำหรับสวท.แล้ว ผมขอเดาเอาเองว่า บุคลากรของสวท. น่าจะเล่า เขียน และแลกเปลี่ยนได้ดี เพราะด้วยความที่สวท.มีบุคลากรที่เป็นอาจารย์ (ต้องเล่าโดยสายเลือด) และ มีบุคลากรที่มีความเป็นนักวิจัย (ที่ต้องเขียนรายงานการวิจัยอย่างไม่เว้น) ซึ่งย่อมหมายรวมไปถึงการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ แนวคิดได้อย่างมีเหตุ-ผล (และออกอรรถรส) อีกด้วยครับ

   

  อ.โจรายงานได้รวดเร็วทันใจอะไรเช่นนี้

  ขอบคุณแทน สวท. ค่ะ

   

  **ซ้ (Suang)** 3833 days ago

  พี่ซ้วงครับ

  จริง ๆ แล้ว สิ่งที่ผมสรุปคงเป็นแค่เพียงบางมุมของสวท. เท่านั้นเองครับ อยากให้พี่ซ้วงหรือสมาชิกท่าน ๆ ของสวท. มาแลกเปลี่ยนกันได้นะครับ ว่าสิ่งที่ผมมองนั้นใช่หรือไม่ใช่อย่างไร หรือว่ามีประเด็นไหนที่ขาดตกบกพร่องไปอีกน่ะครับ ^^

  a-jo 3832 days ago