Welcome
Guest User
 

  ฟัง-ดี-ไหม ???

  เดี๋ยวนี้ใคร ๆ ก็เน้น ลปรร. (แลกเปลี่ยนเรียนรู้)

   

  วิธีหนึ่งที่จะช่วยให้ ลปรร. ได้ผลยิ่ง คือ การฟัง

  การฟังที่ดีนั้น คงไม่ยาก เรื่องยากอยู่ที่ว่าจะหักห้ามใจ (และกาย) ไม่ให้มีพฤติกรรมการฟังที่ไม่ดีเกิดขึ้นได้หรือไม่...

  เพิ่งได้รับตัวอย่างการฟังที่ไม่ดี หรือการฟังที่ไม่เป็นคุณทั้งต่อผู้ฟัง และผู้แลกเปลี่ยน (พูด)

  ลองพิจารณาดูครับ

  ^^

   

  image

   

   

  กำลังคิดว่า "การฟังที่ดี" ก็ไม่ใช่ง่ายอยู่นา....ส่วนใหญ่คนเรามักจะเลือกฟัง หรืออาจจะเลือกได้ยินด้วยซ้ำไป

  โรคหูตึงเป็นอุปสรรคหนึ่งของการเรียนรู้ (หยิกแกมหยอกนะคะ) >.<

  การฟังอย่างปราศจากอคติได้นั้น ต้องมาจากการฝึกฝน อย่างน้อยที่สุดก็คือน่าจะฝึกรู้จิตรู้ใจของตนเองว่าช่วงขณะที่เรากำลังได้ยินอะไรต่ออะไรอยู่นั้น เราอย่าเพิ่งด่วนตัดสินว่าดี-ไม่ดี เอา-ไม่เอา ฯลฯ แต่เก็บไว้ไตร่ตรองก่อน

  อะไรก็ตามที่เป็นเรื่องของทักษะ ล้วนต้องการการฝึก และนั่นหมายถึงเราสามารถพัฒนา แก้ไข ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้

  เดี๋ยวจะลองทบทวนตัวเองดูว่าเริ่มมีสัญญาณอันตรายอะไรบ้าง อิอิ

   

  chantima.pat 3900 days ago