Welcome
Guest User
 

  วิชานี้แหละที่ฉันอยากเรียน

            วิชานี้แหละที่ฉันอยากเรียน วิชาที่ผมเสนอนี้อาจจะแต่งต่างจากท่านอื่น ๆ เพราะเป็นวิชาที่ไม่ได้อยู่ในตำราวิชาการของประเทศไทย เป็นวิชาที่ผมยังไม่เคยที่จะเรียนมาก่อน วิชานี้จะไม่เพียงเป็นวิชาที่มีประโยชน์ต่อ นักเรียน, นักศึกษา เท่านั้น แต่อาจรวมถึง บุคลากร คณาจารย์ และผู้สนใจ ทุกท่าน

            แรงบันดาลใจที่สนใจในวิชานี้คือ หลังจากที่ได้ฟังบรรยายจาก อ.วรภัทร์ ภู่เจริญ ในหัวข้อ องค์กรที่เรียนรู้อย่างมีความสุขแบบวิถีพุทธ อาจารย์ท่านได้พูดถึง ปัญญากาย จึงมีความสนในที่จะรู้ว่าจะทำยังไงที่จะฝึกพัฒนา ปัญญาฐานกาย เพราะเท่าที่ได้ศึกษามา ปัญญากาย ไม่ใช่เพียงแค่ฝึกออกกำลังกายเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงเท่านั้น แต่ยังต้องฝึกการรับรู้ประสาทสัมผัส (sensing) เช่น ถ้ามือเราไปโดนเตารีดร้อน ๆ ประสาทสัมผัสจะตอบสนองให้เราดึงมือกลับทันที โดยที่สมองยังไม่ได้สั่งการ คงจะดีไม่น้อยถ้าหากเราสามารถฝึกจนร่างกายหลบหลีกได้เหมือนหนังจีน  การจะฝึกปัญญาฐานกายนั้นสามารถฝึกได้หลายทางแต่ที่ผมสนใจคือ "วิชามวยจีน" ที่ อ.วรภัทร์ได้ฝึกและกล่าวไว้บ่อย ๆ ก็เลยเป็นคำตอบ "วิชานี้แหละที่ฉันอยากเรียน" จะได้เอาไว้ฝึกปัญญาฐานกาย เพื่อสร้างสมดุลให้กับชีวิต

  วิชามวยจีน

  สาระของวิชา
  เพื่อการเรียนรู้ศิลปะการรำมวย ที่สามารถดูแลร่างกายและจิตใจ อารมณ์
  พัฒนาปัญญาสามฐาน ปัญญากาย ปัญญาอารมณ์ และ ปัญญาทางความคิด
  เพื่อการเข้าใจตนเอง เข้าใจผู้อื่น และเข้าใจธรรมชาติอย่างแท้จริง

  เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
  http://shenjingqi.wordpress.com/
  http://www.facebook.com/pages/Jing-Qi-Shen-Thailand/118788461487790
  Chandej Puangchin <<< =ชื่อใน facebook ของ อ.ฌานเดช ปรมาจารย์ ที่ อ.วรภัทร์ กล่าวถึงบ่อย ๆ

  image

  ข้อมูลเพิ่มเติมจากคุณ cyberjoob
  ที่มา http://www.managerroom.com/forums/forum_posts.asp?TID=8840&PN=1

  เป้าหมายในการฝึกไท่เก็กคืออะไรครับ?

            เป้าหมายในการฝึกฝนไท่เก็กคือ การสร้างอุตรภาพที่สมบูรณ์ของพลังหยินและหยาง หรือเรียกง่ายๆว่าการพ้นทุกข์ หรือนิพพาน  ถึง แม้นว่าเป้าหมายจะเป็นเป้าหมายเดียวกัน แต่ประโยชน์ที่ได้ระหว่างวิถีทางการปฏิบัติและการฝึกนั้นก็มีได้มากมาย

            ประโยชน์ที่ได้จากการฝึกนั้นสามารถแบ่งได้เป็นสามอย่างด้วยกันคือ การมีสุขภาพที่ดีและแข็งแรงที่เกิดจากการฝึกทาง กาย การมีศิลปะการป้องกันตัวที่เกิดจากการบ่มเพาะพลังภายในและการฝึกประสามสัมผัส และ การได้ประโยชน์จากจิตใจที่เป็นสมาธิและปัญญาญาณ เมื่อประโยชน์จากการฝึกทั้งสามสิ่งนี้มีขึ้นแล้ว ก็เรียกได้ว่าเป็นการฝึกไท่เก็กที่แท้จริง โดยไม่ต้องไป คำนึงถึงรูปแบบหรือสายวิชาไท่เก็กต่างๆแต่อย่างใด

  อาจารย์ช่วยอธิบายถึงโครงสร้างหลักในการฝึกไท่เก็กในแบบของอาจารย์หน่อยครับ

            โครงสร้างหลักในการสอนไท่เก็กของผมคือ สติปัฎฐาน ๔ หรือ การมีสติตั้งมั่นในฐานทั้งสี่ คือกาย, เวทนา,จิต และธรรม ซึ่งเป็นหลักสำคัญในการปฏิบัติฝึกจิตของพระพุทธศาสนา และเป็นแนวทางปฏิบัติที่ละไม่ได้ในการที่ จะบรรลุธรรมหรือนิพพาน ซึ่งในการฝึกสติปัฏฐาน จะต้องมีสติตามรู้เท่าทันใน ท่าทางในการรำมวย, ความรู้สึกต่างๆที่เกิดขึ้นในตอนนั้น, สภาพของจิตในขณะนั้น และ หลักธรรมที่ปรากฎในขณะฝึกไท่เก็ก ซึ่งในการฝึกไท่เก็กโดยการเจริญสติปัฏฐาน ๔ นี้ จะได้รับการฝึกขัดเกลาอย่างต่อเนื่อง
   

            การมีสติรู้ตัวตลอดเวลาคือสุดยอดเครื่องมือในการในการฝึก และเ ป็นพลังปัจจัยที่ขาดเสียมิได้ของไท่เก็ก พลังนี้ ในแวดวงไท่เก็ก เราจะรู้จักกันในชื่อ ทิงจิง (听精) หรือ “การฟังพลัง” แล้วเรากำลังเฝ้าฟังอะไรอยู่ละ? โดยการใช้สติ เรารับรู้อยู่กับท่าของไท่เก็ก หรือ “ฟัง” กาย, เวทนา, จิต และ ธรรม นั้นเอง
  อย่างแรกสุดคือ “ฐานกาย” ซึ่งเริ่มต้นจากร่างกายของเราเองในการฝึกฝนท่ารำมวยไท่เก็ก และเคลื่อนไปสู่กายของคู่ฝึกในการฝึกผลักมือ โดยการฝึกการมีสติรับรู้ถึงลักษณะของร่างกายตนเอง แนวโครงสร้า งของร่างกาย (alignment of the 9 pearls) การกระจายน้ำหนัก, ความผ่อนคลาย, ความตึงความหย่อนของเส้นเอ็นต่างๆ และการเปลี่ยนแปลงของจุดศูน ย์ถ่วงของร่างกาย ....

  ตอนสมัยประถม เคยเรียนวิชารำมวยจีน หรอืไท่เก็ก ยามเช้าทุกเช้าก่อนเข้าเรียนเสมอ

  เป็นวิชาที่ออกกำำลังกายเล็กน้อยๆ แต่ออกทุกส่วนและทุกท่วงท่า เลยทำให้เป็นการฝึกกำลังกาย

  ได้ครบทุกส่วนของร่างกาย

  ขอบคุณ คุณเกรียงศักด์ที่ำนำเอาวิชาดีเช่นนี้มาเสนอ อยากใ้ห้มีวิชานี้บรรจุในวิชาเรียนน่ะครับ

  Admin#2 3761 days ago

  น่าสนใจดีนะค่ะ ถ้าเปิดวิชานี้สำหรับบุคลากร ขอจองลงทะเบียนเลย 1 ที่ค่ะ ^ ^

  maytawee.per 3761 days ago

  ต่อยอดทางความคิด จากการบรรยายของอาจารย์วรภัทร์ ที่ว่าปัจจุบันใช้แต่ปัญญาฐานคิด ฝึกแต่ปัญญาฐานคิด ไม่ค่อยได้สนใจฐานกาย ละทิ้งฐานจิตใจ คิดคิดคิดๆๆๆๆ อย่างเดียวไม่ใส่ใจ

  เป็นไปได้อยากให้ทีมงาน KM จัดคอร์สฝึกรำมวยเลย ให้อ.ฌานเดชมาสอนก็ได้
  บ้านอ.ฌานเดชก็อยู่ใกล้ ๆ มหาวิทยาลัยเรา

  kriangsak.rue 3761 days ago