Welcome
Guest User
 

  naphatsorn.kor's Blog

  Blog Training
  August 24, 2010 Comment(1)
  วิธีการเขียน blog  
  วิชานี้แหละที่ฉันอยากเรียน "ศิลปะการวาดภาพ"
  June 18, 2010 Comment(4)
  สำหรับวัยทำงานอย่างเรา หากต้องเรียนอะไรที่เป็นวิชาการหนักๆ อีก สมองอาจเหนื่อยล้า เกิดความเครียด และเรียนไม่ได้ผลดี ฉันจึงอยากเรียน “ศิลปะการวาดภาพ”  เนื่องจากเป็นวิชาที่ช่วยสร้างสมาธิ ... (Read More..)
  แนะนำหนังสือที่น่าสนใจ "เซียนตรรกะ อัจฉริยะคนทำงาน"
  May 12, 2010 Comment(1)
  หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือปริศนาที่ส่งเสริมเชาว์ปัญญา เสริมสร้างความสามารถในการค้นพบและแก้ปัญหาในการทำงาน และเสริมสร้างความแข็งแกร่งในการแก้ปัญหาโดยใช้ความคิดเชิงตรรกะ  โจทย์ปริศนา ... (Read More..)