Welcome
Guest User
 

    June 2010

    วิชานี้แหละที่ฉันอยากเรียน "ศิลปะการวาดภาพ"
    June 18, 2010 Comment(4)
    สำหรับวัยทำงานอย่างเรา หากต้องเรียนอะไรที่เป็นวิชาการหนักๆ อีก สมองอาจเหนื่อยล้า เกิดความเครียด และเรียนไม่ได้ผลดี ฉันจึงอยากเรียน “ศิลปะการวาดภาพ”  เนื่องจากเป็นวิชาที่ช่วยสร้างสมาธิ ... (Read More..)