Welcome
Guest User
 

    แนะนำหนังสือที่น่าสนใจ "เซียนตรรกะ อัจฉริยะคนทำงาน"

    image

    หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือปริศนาที่ส่งเสริมเชาว์ปัญญา เสริมสร้างความสามารถในการค้นพบและแก้ปัญหาในการทำงาน และเสริมสร้างความแข็งแกร่งในการแก้ปัญหาโดยใช้ความคิดเชิงตรรกะ  โจทย์ปริศนา มีความยากง่ายในระดับต่าง ๆ กัน โดยโจทย์แต่ละข้อ นอกจากจะให้ความรู้และมุมมองในเรื่องที่เกี่ยวข้องแล้ว ในคำอธิบายเฉลย ยังให้แง่คิดที่เป็นประโยชน์ และสามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงได้ด้วย จึงเหมาะสำหรับผู้ที่อยู่ในวัยเรียนและวัยทำงานค่ะ         

    ขอยืมอ่านหน่อยได้ไหมคะ ^ ^

    Lin-Hip(Po) 3608 days ago