Welcome
Guest User
 

  อยู่ที่เรียนรู้

  หลายท่านคงได้เคยฟังเพลง  Live and Learn  โดยเฉพาะเนื้อร้อง   อยู่ที่เรียนรู้  อยู่ที่ยอมรับมัน ตามความคิดสติเราให้ทัน อยู่กับสิ่งที่มี  ไม่ใช่สิ่งที่ฝัน และทำสิ่งนั้นให้ดีที่สุด เมื่อลองคิดตามพบว่าเพลงนี้ให้ข้อคิดเรื่องการเรียนรู้เพื่อให้รู้เท่าทัน  และมีความพอเพียง

   

  ถ้าทุกคนได้ลองสำรวจบทบาทของตนเอง จะพบว่าแต่ละคนมีหลายบทบาทเช่น เป็น พ่อ แม่ พี่ น้อง ลูก เพื่อนเพื่อนร่วมงาน

  เป็นต้น และลองถามตนเองว่าในแต่ละบทบาทนั้นได้ทำสิ่งนั้นให้ดีที่สุดแล้วหรือยัง   ถ้านำบทบาทเหล่านั้นมาเรียงลำดับจากการทำดีที่สุดและลดหลั่นกันลงมา   มีกี่บทบาทที่ทำดีที่สุดแล้ว    มีกี่บทบาทที่ยังไม่พอใจ  ในส่วนที่ยังไม่พอใจนั้นให้พิจารณาต่อว่าถ้าจะทำให้ดีที่สุดจะต้องทำอย่างไร  จะต้องใช้ความรู้ความสามารถด้านใดบ้าง   ความรู้ ความสามารถนั้นมีอยู่ในตัวแล้วหรือยัง   ถ้ายังไม่มี   มีอยู่ที่ใดและจะต้องทำอย่างไรจึงจะได้มา   แล้วเลือกบทบาทที่ยังไม่พอใจที่อยู่ลำดับแรกๆมาปฏิบัติก่อนแล้วค่อยไล่เรียงไปตามลำดับจนหมด    ในที่สุดก็จะบรรลุเป้าหมายการทำสิ่งนั้นให้ดีที่สุดในทุกบทบาท เป็นความสมดุลย์ที่ทำให้ชีวิตมีความสุข

   

  จะเห็นได้ว่าการทำสิ่งนั้นให้ดีที่สุดใม่ใช่เรื่องยาก  ถ้าทุกคนมีการเรียนรู้เพื่อนำความรู้มาปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมาย

   

   ในทำนองเดียวกันการเรียนรู้ ก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป  อยู่ที่ความพร้อมที่จะเรียนรู้ เพื่อเลือกสิ่งดีๆมาทำสิ่งนั้นให้ดีที่สุด     ถ้าพร้อม ขณะนี้ทรัพยากรความรู้ มีอยู่ทุกที่ สามารถนำมาใชัประโยชน์ได้ทุกเวลา เช่น ห้องสมุด มี หนังสือวารสาร  ฐานข้อมูล ฯ ใน คอมพิวเตอร์แม่ข่ายยังมีวิธีแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานและแม้แต่ผู้รู้  เพื่อนร่วมงานก็พร้อมที่จะให้คำแนะนำช่วยเหลือ  เมื่อมีการร้องขอ เป็นต้น

   

  ความยากคือทำอย่างไรคนจึงจะอยากเรียนรู้  มองเห็นความสำคัญของการเรียนรู้และความรู้  โดยเฉพาะ ความรู้ที่ฝังอยู่ในตัวบุคคลนั้นไม่มีใครมาแย่งชิงไปได้ถ้าจ้าตัวไม่ยินยอมแบ่งปันให้ผู้อื่น

   

  ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่การเรียนรู้    และนำมาปฏิบัติเพื่อเป็นบุคคลทีมีความสามารถในทุกบทบาทหน้าที่

   

   อยู่ที่เรียนรู้จริงๆนะ

  ขอเสริมต่อนิดนึงคะ  นอกจากสิ่งที่เรียนรู้แล้ว ตามความคิดสติเราให้ทัน อยู่กับสิ่งที่มี  ไม่ใช่สิ่งที่ฝัน และทำสิ่งนั้นให้ดีที่สุด  หลายคนมองปัจจุบันแล้วพยายามจะวาดฝันโดยไม่ทำอะไร  ซึ่งอาจจะกลายเป็นเพ้อฝันได้  คนเราเกือบทุกคนคงไม่ได้พอใจในสิ่งที่ตัวเองเป็นอยู่ มีอยู่  ดังนั้น ก็ควรอยู่กับสิ่งที่เป็น สิ่งที่มี  และทำให้ดีที่สุด  และถ้าทำได้ดีและก้าวไปถึงสิ่งที่ฝันได้ด้วยจะดีมากเลยคะ 

  [P][L][E] 3824 days ago