Welcome
Guest User
 

    ขอเชิญร่วมเข้ารับฟังการบรรยายในหัวข้อ "องค์กรที่เรียนรู้อย่างมีความสุขแบบวิถีพุทธ" โดย ดร.วรภัทร ภู่เจริญ ในวันที่ 16 มีนาคม 2553 9.00-12.00น.

                   ขอบอกกล่าว ข่าวด่วนเพื่อประชาสัมพันธ์บอกต่อกันไปให้กับพี่ๆน้องๆชาวมจธ.ทุกท่านได้ทราบว่า ในวันที่ 16 มีนาคม 2553 ที่จะถึงนี้ เวลา 9.00-12.00 น.  ณ ห้องประชุมจำรัส ฉายะพงศ์ ทีมงานจัดการความรู้จะมีการจัดบรรยายเรื่อง “องค์กรที่เรียนรู้อย่างมีความสุขแบบวิถีพุทธ” โดย เรียนเชิญวิทยากร ซึ่งเป็นที่ปรึกษามืออาชีพให้องค์กรรัฐและเอกชนหลายสิบแห่ง เป็นนักเขียนและนักปฏิบัติธรรมผู้ที่มีชื่อเสียงโด่งดังในขณะนี้ คือ ดร.วรภัทร์ ภู่เจริญ ที่ได้รับการยกย่องในฐานะนักวิทยาศาสตร์ที่สามารถใช้หลักธรรมะเข้ามาผสมผสานในการบริหารจัดการองค์กรได้อย่างลงตัว

                   จากประวัติและประสบการณ์ส่วนตัวของวิทยากรเองก็มีความน่าสนใจอย่างยิ่ง โดยเฉพาะหลายท่านอาจทราบดีอยู่แล้วจากสื่อต่างๆ หรือจากการสัมภาษณ์รายการทีวีชื่อดัง อย่างรายการ “เจาะใจ”ที่พึ่งออกอากาศไปเมื่อเดือนที่ผ่านมา ซึ่งตัวอาจารย์ ดร.วรภัทรเอง ได้บอกเล่าเรื่องราวในวัยเยาว์จนถึงปัจจุบัน อาทิเช่น เป็นอดีตวิศวกรที่ทำงานให้กับนาซ่า และทำงานวิจัยด้านเซรามิกส์เคลือบเครื่องยนต์ไอพ่นจนได้รับรางวัล แต่หันเหชีวิตจากองค์กรที่ได้ชื่อว่าดีเยี่ยมที่สุด เพื่อค้นหาสิ่งที่ใจตนเองต้องการจากวาทะที่ว่า “ไปขอบจักรวาล ๔๕๐ ล้านปีแสง ไม่มีประโยชน์ สู้ เดินทาง เข้าไปค้นหา จิตใจ ตนเอง ลึกแค่ ไม่กี่ เซนติเมตร กลางใจ ของเราดีกว่า” โดยในภายหลังท่านได้อธิบายถึงหลักการบริหารองค์กรแบบพุทธว่า หลักการบริหารก็เหมือนกับที่พระไตรปิฎกได้สอนไว้ พระพุทธเจ้าน่าจะเป็นบิดาแห่ง HR และ Management เพราะสิ่งที่สำคัญที่สุดในการบริหารองค์กรสำหรับทั้งผู้บริหารและลูกน้องคือ ต้องรู้จักสติ ซึ่งเป็นการฝึกพื้นฐาน เพื่อทำงานร่วมกันได้อย่างไม่เบียดเบียนและมีความสุข ทำให้ธรรมะกับการบริหารยุคใหม่สามารถผสมผสานกันอย่างกลมกลืน

                    สำหรับท่านที่สนใจเข้าร่วมฟังบรรยาย ที่เป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยเริ่มต้นที่ตนเองได้้อย่างมีความสุข ก็สามารถสำรองที่นั่งได้นะครับที่ คุณนวรัตน์ หมายเลข 8084 อย่าลืมนะครับ รับประกันว่าท่านต้องได้แนวคิดดีๆกลับไปอย่างแน่นอน

    เข้าร่วมเล่นเกมได้ที่นี่