Welcome
Guest User
 

  ขอเชิญเข้าร่วมงานเปิดโลกการจัดการความรู้ในบริบทของ มจธ.

  ขอเชิญเข้าร่วมงานเปิดโลกการจัดการความรู้ในบริบทของ มจธ. และรับฟังการบรรยายพิเศษในหัวข้อ "บางมดอุดมไปด้วยคนเก่งและคนดี" โดย ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร ทีปรึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  ในวันที่ 9 เมษายน 2553  ณ ห้องจำรัส ฉายะพงศ์   โดยมีกำหนดการ  ดังนี้

  9.00-9.30 น.    ลงทะเบียนและร่วมกิจกรรมบริเวณหน้าห้องจำรัสฯ
  9.30-12.00 น.  การบรรยายในหัวข้อ "บางมดอุดมไปด้วยคนเก่งและคนดี"  โดย ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร ที่ปรึกษา
                          มหาวิทยาลัย  และมอบของรางวัลจากการเข้าร่วมกิจกรรมแก่ผู้เข้าร่วม

  สำรองที่นั่งได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 2 เมษายน 2553 ได้ที่ี่นี่ (คลิก) หรือใบตอบรับเข้าร่วมงานฯ  รับจำนวนจำกัด 200 ท่านเท่านั้น  ซึ่งทีมงานฯ ได้เตรียมหนังสือ "2503-2533 บางมดมาได้ด้วยคนดีและคนเก่ง  พระจอมเกล้าธนบุรีไปข้างหน้าได้ด้วยคนดีและคนเก่ง"  เขียนโดย ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร 

  อย่าพลาดนะคะ  แล้วพบกันวันงานฯ คะ