Welcome
Guest User
 

    September 2013

    เมื่อครูนอกกรอบ ทำห้องเรียนกลับด้าน
    September 17, 2013 Comment(0)
    เมื่อวันที่ 8 ก.ย. 2556 ที่ผ่านมา ผมได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรในเรื่อง “Flipped Classrooms เคล็ดไม่ลับสำหรับครู” ซึ่งจัดโดย นิสิตระดับ ป.โท สาขาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ... (Read More..)